seminariumZapraszamy na Seminarium nt. Przegląd istniejącego stanu wiedzy w dziedzinie betonów narażonych na promieniowanie jądrowe, który wygłoszą Prof. Michal Glinicki (Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk, Polska) i Prof. Jan Olek (Lyles School of Civil Engineering, Purdue University, USA).

 Prezentacja będzie miała miejsce we wtorek 13 marca 2018 roku o godzinie 10:15 w sali 407 w Gmachu Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, ul. Lecha Kaczyńskiego 16, 00-637 Warszawa

Michał A. Glinicki

Jan Olek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Michał A. Glinicki

Profesor zwyczajny, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie. Absolwent Politechniki Warszawskiej (1984,MSc), oraz IPPT PAN (1991, PhD). Prowadzi prace badawcze w dziedzinie innowacyjnych spoiw cementowych, trwałości betonu, reaktywności alkalicznej kruszyw,długotrwałego napromieniowania betonu i diagnostyki betonu w nawierzchniach i konstruckcjach. Autor i współautor ponad 180 publikacji naukowych, członek ACI i RILEM, redaktor naczelny "Roads and Bridges - Drogi i Mosty" .

 Jan Olek

Profesor Wydziału Budownictwa Lądowego Purdue University, USA, absolwent Politechniki Krakowskiej (1978, MSc), University of Texas at Austin (1985, MSc) oraz Purdue University (1987, PhD). Reazlizuje prace badawcze z zakresu trwałości betonu, analizy struktury betonu, oraz cementowych materiałów niskokalorycznych. Czlonek Stowarzyszony KILiW PAN, licznych komitetów American Concrete Institute (ACI) oraz Transportation Research Board (TRB). Autor i współautor ponad 180 publikacji naukowych, Fellow ACI, promotor ponad 20 prac magisterskich i 30 prac doktorskich, czlonek kolegiów redakcyjnzch 3 czasopism naukowych.

 

Początek strony