Smog a termomodernizacja

Informacja prasowa

Warszawa, 23 października 2017r.

Politechnika Warszawska i Termo Organika razem dla czystego powietrza

Raport: termomodernizacja najlepszy sposób na ograniczenie smogu

Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej zaprezentowano raport mający na celu „Określenie głównych zalet ocieplania budynków istniejących oraz wpływu termomodernizacji na ograniczenie smogu (niskiej emisji)”. Raport zawiera informacje nt. atutów ocieplania budynków oraz dokładne wyliczenia potwierdzające pozytywny wpływ termomodernizacji na ochronę środowiska, w tym walkę z niską emisją - smogiem. Opublikowany raport jest częścią ogólnopolskiej kampanii społecznej zainicjowanej przez Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej oraz Termo Organikę, największego polskiego producenta styropianu. 

- Prezentowany dziś raport jest dowodem na skuteczną współpracę świata biznesu i nauki, szczególnie istotną w kontekście tak ważnych wyzwań, przed którym stoi polskie społeczeństwo i gospodarka – mówi prof. dr hab. inż. Andrzej Garbacz, Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. – Jestem przekonany, że nasza kampania stanowić będzie istotny element w rozwoju nowoczesnego budownictwa oraz promocji energooszczędnych rozwiązań.

Raport Politechniki Warszawskiej przedstawia różne warianty zwiększenia efektywności energetycznej i ograniczenia emisji szkodliwych substancji, w tym precyzyjne obliczenia dotyczące termomodernizacji. To wszystko na przykładzie typowego dla naszego kraju budynku jednorodzinnego o powierzchni 125m2. Przeprowadzona analiza wariantów działań usprawniających budynek dowodzi, że kompleksowa termomodernizacja pozwala na największą redukcję emisji zanieczyszczeń o 95% dla pyłów, o 98% dla B(a)P (benzopiren), o 80% dla SO2, o 43% dla NOx, o 97% dla CO i o 72% dla CO2. Co warte podkreślenia sama wymiana starych kotłów węglowych na nowe kotły 5 klasy przyczyni się do wzrostu kosztów użytkowania budynków – 361 zł rocznie, natomiast największe oszczędności w kosztach użytkowania budynków daje kompleksowa termomodernizacja – 3,3 tys. zł rocznie. Wszystkie wyliczenia dotyczą analizowanego typowego budynku referencyjnego.

- Jeśli ograniczymy się tylko do wymiany starych kotłów na nowe to zmniejszymy emisję szkodliwych substancji, ale spowodujemy także wzrost kosztów użytkowania budynków, a to znów zwiększy skalę ubóstwa energetycznego. Taka sytuacja może spowodować, że oczekiwane efekty, czyli zmniejszenie emisji w wyniku wymiany kotła, będą nietrwałe i w efekcie nastąpi powrót do wykorzystywania taniego paliwa – mówi dr inż. Szymon Firląg z Politechniki Warszawskiej, współautor raportu. - Kompleksowa termomodernizacja pozwala na największą redukcję emisji zanieczyszczeń oraz ograniczenie zapotrzebowania na energię.

Zaprezentowany raport to pierwsze z serii działań w ramach wspólnej kampanii Termo Organiki
i Politechniki Warszawskiej na rzecz promocji termomodernizacji i budownictwa energooszczędnego. Poza wspólnymi badaniami na rzecz budownictwa ograniczającego zużycie energii potrzebnej do ogrzania budynków, podmioty zaplanowały szereg aktywności zwiększających świadomość polskiego społeczeństwa zagrożonego zanieczyszczeniem powietrza powstałym przez nieocieplone budynki.

- Nieocieplone lub słabo ocieplone budynki są jednymi z największych trucicieli atmosfery. Zużywają zdecydowanie za dużo energii potrzebnej do ogrzewania, która powstaje najczęściej
w wyniku spalania miernej jakości paliwa w niewydajnych kotłach. Chcemy promować ideę termomodernizacji, jako jeden najlepszych i najprostszych sposobów ograniczających smog. Planujemy wykorzystać narzędzia trafiające również do młodych osób, m.in. zorganizujemy konkursy w mediach społecznościowych, zrealizujemy film animowany w 3D i przygotujemy wywiady z ekspertami, które przeprowadzi Omenaa Mensah
- mówi Dariusz Stachura, Prezes Termo Organiki. – Tylko zwiększenie świadomości obywateli i w następstwie nacisk na decydentów spowoduje systemowe rozwiązania m.in skuteczne programy wspierające działania termomodernizacyjne w obszarze budynków jednorodzinnych.

 

logo wil    logo termoorganika

Początek strony