grafika Twitter

Zapraszamy do udziału w otwartym konkursie, skierowanym do studentów polskich uczelni, organizowany przez BGK Nieruchomości S.A. i Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej, przy współpracy Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Celem Konkursu jest ideowe przedstawienie wizji dostępnego, przynoszącego społeczne wartości budownictwa mieszkaniowego w Polsce. 

Prace zgłoszone do konkursu mają być rozwinięciem jednego z czterech wątków przewodnich, które dotyczą: 

1) tworzenia modelowej urbanistyki, 

2) poszukiwania innowacyjnych rozwiązań w sferze funkcjonalnej, użytkowej i przestrzennej, 

3) rozwoju trwałych i dostępnych cenowo technologii,

4) wykorzystania nowych pomysłów wynikających z cyfryzacji otoczenia. 

Zgłaszane prace mogą być wykonywane indywidualnie lub zespołowo, przy czym w składzie zespołu nie mogą być więcej niż trzy osoby. 

Termin zgłoszenia prac konkursowych upływa 14 grudnia br. Pomysły studentów będzie oceniał sąd konkursowy pod przewodnictwem prof. PW Jana Słyka, Dziekana Wydziały Architektury Politechniki Warszawskiej.

Więcej informacji na stronach: bgkn.pl/konkurs i mdr.pl  

 

Początek strony