CZIiTT PW zaprasza na spotkanie dotyczące wprowadzenia zmian w projekcie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, zwanej Ustawą 2.0, podczas którego będą prowadzone konsultacje społeczne https://www.cziitt.pw.edu.pl/ustawa-2-0-zapraszamy-do-debaty-i-konsultacji-spolecznych/

Początek strony