IMG 0462

 

                    ZESPÓŁ  DYDAKTYCZNY  ARCHITEKTURY I  URBANISTYKI

 

PROTOKÓŁ

przyznania  nagród  i wyróżnień

 w XXXVI  konkursie

na  najlepszą  pracę  semestralną

z podstaw urbanistyki i architektury,

które  odbyło  się 

30 czerwca  2017  o  godz. 12.15

w holu  na II piętrze w Gmachu WIL

 

Sąd konkursowy:

prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Buchner

dr inż. arch. Witold Mieszkowski

mgr inż. arch. Łukasz Barej

 

 

SEM VII i VIII (ARCH) - KBI, IPB, BZ    – UŻYTECZNOŚĆ PUBLICZNA

     PRZEKRYCIE O DUŻEJ ROZPIĘTOŚCI

 1. Wojciech Dynia            – wyróżnienie
 2. Bartosz Marciniak        – wyróżnienie
 3. Natalia Kolasa             – wyróżnienie
 4. Robert Kinaszewski  – nagroda
 5. Ewelina Wasilczuk      – wyróżnienie
 6. Ilona Laskowska          – wyróżnienie

 

SEM VII i VIII (ARCH) - KBI, IPB, BZ    – KŁADKA DLA PIESZYCH

     Z PAWILONEM HANDLOWYM

 1. Karol Kwiatkowski       – wyróżnienie
 2. Łukasz Kaźmierczak   – wyróżnienie
 3. Magdalena Cegiełko  – nagroda

 

SEM VII i VIII – (IK) - PROJEKT OSIEDLA

 1. Dagmara Mazur – wyróżnienie
 2. Beata Wysocka – wyróżnienie
 3. Natalia Grzegorzewska – nagroda

 

SEM VII i VIII  (ARCH BZ) - BUDYNEK PASYWNY

 1. Łukasz Burak             – wyróżnienie
 2. Noela Grzelak           – nagroda
 3. Marta Gniewecka      – wyróżnienie

Warszawa, dn. 30.06.2017 r.                                                 dr inż. arch. Adam Dolot

 

Początek strony