CCE 000041

 

Kolegium Redakcyjne „Inżynierii i Budownictwa” przyznało nagrody honorowe za wyróżniającą się współpracę z Redakcją w 2016 roku.

Za podejmowanie dyskusji na łamach „Inżynierii i Budownictwa”, w roku 2016, otrzymał pracownik Wydziału Inżynierii Lądowej PW dr inż. Paweł A. Król (z Zespołu Konstrukcji Metalowych)wraz z kol. dr. inż. Andrzejem Pogorzelskim i kol. mgr. inż. Janem Sieczkowskim, za wypowiedzi w zeszytach nr 3/2016 i 6/2016.

Początek strony