psmb

 

STUDIA PODYPLOMOWE
"PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI
W BUDOWNICTWIE"

 

Zapraszamy na pierwszą edycję studiów podyplomowych adresowanych do inżynierów i menedżerów budownictwa, architektów oraz innych pracowników związanych z branżą budowlaną.
Rekrutacja trwa do dnia 31 marca 2020 r., decyduje kolejność zgłoszeń - nadesłania kompletu oryginalnych dokumentów rejestracyjnych do Sekretariatu Studiów (pok. 525). Opłata za dwa semestry: 7800 zł

Studia są akredytowane przez Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Budownictwa: http://www.psmb.pl/

 

 

Celem studiów podyplomowych jest połączenie teorii i aspektów praktycznych
m.in. z zakresu: psychologii społecznej, psychologii pracy, motywacji i wywierania wpływu na innych, przywództwa, umiejętności budowania zespołów zależnie od typu zadania, etyki i profesjonalizmu w zawodzie inżyniera, technik negocjacyjnych oraz skutecznego porozumiewania się i komunikacji w branży budowlanej.

Absolwenci studiów podyplomowych uzyskają zaawansowaną wiedzę z wielu ważnych dyscyplin, do których zalicza się szeroko interpretowaną tematykę zarządzania zasobami ludzkimi w ramach różnych sytuacji decyzyjnych i warunków rynkowych, przeprowadzania negocjacji, technik rozwoju zawodowego, organizacji pracy oraz zarządzania ryzykiem i stresem w budownictwie, którą będą mogli wykorzystać w codziennej pracy zawodowej.

Strona: https://www.pw.edu.pl/Rekrutacja/Studia-podyplomowe-i-inne/Studia-podyplomowe-posiadajace-decyzje-JM-Rektora-na-uruchomienie/Wydzial-Inzynierii-Ladowej/Psychologia-zarzadzania-projektami-w-budownictwie

Kontakt

tel.: +48 22 234 65 15

email: sppsych@iol.pw.edu.pl

rekrutacja: rekrutacja.pw.edu.pl

planowane rozpoczęcie: kwiecień 2020

opłata za dwa semestry: 7800 zł

Zajęcia prowadzone będą na Wydziale Inżynierii Lądowej

dwa semestry, 12 zjazdów w piątki i soboty, 188 godzin dydaktycznych

Studia te adresowane są do inżynierów i menedżerów budownictwa, architektów oraz innych pracowników związanych z branżą budowlaną. Ponadto, Studia są akredytowane przez Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Budownictwa: http://www.psmb.pl/

Rekrutacja trwa do dnia 31 marca 2020 r., decyduje kolejność zgłoszeń - nadesłania kompletu oryginalnych dokumentów rejestracyjnych do Sekretariatu Studiów (pok. 525). Opłata za dwa semestry: 7800 zł

Realizacja zajęć odbędzie się w formie zjazdowej, a więc: piątek od 14:00 do 20:30, sobota 9:00-15:30, łącznie 188 godzin wykładowych, 12 zjazdów, co mniej więcej drugi tydzień, od kwietnia do grudnia 2020. W ramach Studiów Podyplomowych planowana jest realizacja następujących przedmiotów:

SEMESTR 1:

Psychologia ogólna – 16h (wykład)

Przywództwo w warunkach zmian – 24h (wykład, warsztaty)

Psychologiczne podstawy motywacji i motywowania do pracy – 24h (wykład)

Zarządzanie stresem – 16h (ćwiczenia)

Podstawowe umiejętności psychologiczne - 16h (wykład)

Techniki negocjacyjne - 16h (wykład, ćwiczenia)

SEMESTR 2:

Psychologia i organizacja i pracy – 20h (wykład, ćwiczenia)

Techniki rozwoju zawodowego - 24h (wykład, ćwiczenia)

Zarządzanie ryzykiem w budownictwie - 16h (wykład, ćwiczenia)

Etyka i profesjonalizm w budownictwie - 16h (wykład)

 

Dokładny harmonogram przekazany zostanie zainteresowanym w pierwszej połowie marca 2020 r.

Osoby zainteresowanie uczestnictwem w Studiach, uprzejmie proszone są o rejestrację w systemie rekrutacji kandydatów:

https://rekrutacja.pw.edu.pl/

oraz przesłanie wymaganych dokumentów:

  • w wersji papierowej na adres: WIL PW (SP PSYCH), Armii Ludowej 16, pok. 525, 00-637 Warszawa tel.: (22) 234 65 15
  • w wersji elektronicznej na adres email: sppsych@il.pw.edu.pl

Celem studiów podyplomowych jest połączenie teorii i aspektów praktycznych m.in. z zakresu: psychologii społecznej, psychologii pracy, motywacji i wywierania wpływu na innych, przywództwa, umiejętności budowania zespołów zależnie od typu zadania, etyki i profesjonalizmu w zawodzie inżyniera, technik negocjacyjnych oraz skutecznego porozumiewania się i komunikacji w branży budowlanej.

Absolwenci studiów podyplomowych uzyskają zaawansowaną wiedzę z wielu ważnych dyscyplin, do których zalicza się szeroko interpretowaną tematykę zarządzania zasobami ludzkimi w ramach różnych sytuacji decyzyjnych i warunków rynkowych, przeprowadzania negocjacji, technik rozwoju zawodowego, organizacji pracy oraz zarządzania ryzykiem i stresem w budownictwie, którą będą mogli wykorzystać w codziennej pracy zawodowej.

Absolwenci poznają również praktyczne narzędzia, które umożliwią nie tylko im sprecyzowanie własnych preferencji w odniesieniu do wykonywanej pracy, pełnionej roli w zespole roboczym, stylu pracy czy równowagi pomiędzy pracą i życiem prywatnym. Przede wszystkim nabyte umiejętności interpersonalne oraz usystematyzowana wiedza pozwolą im stać się bardziej skutecznymi specjalistami w swojej branży.

Początek strony