zaproszenie inaugur 20192020

 

 PROGRAM UROCZYSTOŚCI

1. Hymn Państwowy

2. Przemówienie Dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej

3. Wystąpienie JM Rektora Politechniki Warszawskiej

4. Immatrykulacja

5. Wystąpienie przedstawiciela studentów

6. Wręczenie dyplomów i nagród

7. Wykład inauguracyjny prof. dr. hab. inż. Wojciecha Radomskiego
pt.  „Kierunki rozwojowe mostownictwa ”

8. Gaudeamus

 

 

W związku z uroczystością inauguracji r.a. 2019/2020 w dniu 2 października 2019 r. od godziny 14.15 obowiązują godziny dziekańskie.

Zapraszamy Wszystkich Pracowników i Studentów do wzięcia udziału w spotkaniu od godziny 15.00 w Małej Auli w Gmachu Głównym PW!

 

Początek strony