spb


Uprzejmie informujemy, że Stowarzyszenie Producentów Betonów jest w trakcie przygotowania VI. Konferencji „SPB 2019”, pt. „Beton komórkowy i prefabrykacja betonowa w nowoczesnym budownictwie”, która odbędzie się w dniach 8 – 9 października 2019 r. w hotelu Narvil w Serocku.
www.konferencja.s-p-b.pl

Konferencja „SPB 2019” jest kontynuacją dotychczasowych pięciu, które odbyły się w latach 1999 – 2017 i jest adresowana do szerokiego grona architektów, projektantów, konstruktorów, inwestorów, wykonawców oraz środowisk naukowo - badawczych.

Zasadniczym przesłaniem Konferencji jest określenie miejsca i roli autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK) i prefabrykacji betonowej w nowoczesnym budownictwie. Podczas Konferencji przewidziane jest wygłoszenie 12 zamawianych referatów oraz panel dyskusyjny.

Obok referatów zamawianych chcemy również zachęcić innych autorów, zwłaszcza młodych, rozpoczynających karierę naukową oraz studentów do ich nadsyłania. Autorzy trzech najlepszych otrzymają nagrody i zostaną zaproszeni na koszt organizatorów do udziału w Konferencji. Wszystkie zakwalifikowane referaty zostaną opublikowane w czasopismach „Materiały Budowlane” oraz „Cement, Wapno, Beton” a także w monografii pokonferencyjnej.

Termin nadsyłania abstraktów upływa 15.12.2018

Stowarzyszenie Producentów Betonów na stronie konferencji www.konferencja.s-p-b.pl ogłasza konkurs na najlepszą pracę dyplomową dla absolwentów Wydziałów Architektury i Budownictwa (nazewnictwo wg nomenklatury z 2018 roku). Nagrodę w Konkursie stanowi dyplom I, II, III stopnia (oddzielnie w kategorii prac inżynierskich i rozpraw magisterskich). Stowarzyszanie może również przyznać nagrody finansowe i/lub rzeczowe. Wyróżnione prace będą prezentowane w formie posterów na konferencji „SPB 2019”. Laureaci wraz z promotorami zostaną zaproszeni na konferencję na koszt organizatorów jako jej pełnoprawni uczestnicy.

Początek strony