PIIB

29-30 czerwca 2018 r. odbył się XVII Krajowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (PIIB). W czasie obrad została oceniona działalność samorządu zawodowego inżynierów budownictwa w roku 2017 i zostały wybrane władze i składy organów Izby na V kadencję, czyli na lata 2018-2022.

W pierwszym dniu zjazdu na Prezesa Krajowej Rady PIIB delegaci wybrali prof. Zbigniewa Kledyńskiego, który był Prorektorem ds. ogólnych Politechniki Warszawskiej w kadencji 2012-2016. Funkcję przewodniczącego Krajowej Komisji Rewizyjnej będzie pełniła kol. Urszula Kalik. Na przewodniczącego Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej wybrano kol. Krzysztofa Latoszka, natomiast na przewodniczącego Krajowego Sądu Dyscyplinarnego – kol. Mariana Zdunka.  Stanowisko Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej – koordynatora powierzono kol. Agnieszce Jońca.

W drugim dniu zjazdu delegaci wybrali skład ww. organów PIIB, a wśród wybranych znaleźli się pracownicy Wydziału Inżynierii Lądowej PW. Do Krajowej Rady PIIB wybrano dr inż. Tomasza Piotrowskiego (ZIMB), do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej dr inż. Pawła Króla (ZKM), zaś jednym z Krajowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej został dr inż. Dariusz Walasek (ZIPiZwB).

Serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy w samorządzie

Początek strony