studia monitor 07

 

Wydziałem Inżynierii Lądowej wspólnie z Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej w ramach programu Nerw 2 uruchamiają od roku akademickiego 2019/2020 międzywydziałowy kierunek studiów. Najbliższa rekrutacja rozpoczyna się 8 stycznia 2020 r.

Budowa i Eksploatacja Infrastruktury Transportu Szynowego.

Studia dedykowane są dla absolwentów studiów I stopnia kierunków Budownictwo oraz Transport.

Zapraszamy do zapoznania się z planem studiów nowego kierunku, efektami uczenia się oraz opisem kierunku.

 

Początek strony