pkp plk spotkanie

 

W dniu 25 października 2019 r. na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej odbyła się wizytacja Przedstawicieli spółki PKP PLK SA – na czele z Dyrektor Biura Ochrony Środowiska – Panią Ewą Makosz. Spotkanie było poświęcone przedstawieniu poziomu zaawansowania dwóch projektów badawczo-rozwojowych BRIK (Drgania oraz Hałas), które są współfinansowane przez PKP PLK SA oraz NCBiR (środki UE). Liderem obydwu projektów jest Wydział Inżynierii Lądowej. W spotkaniu uczestniczyli także Przedstawiciele Konsorcjantów: Instytutu Ochrony Środowiska, Budimex oraz Tines.

W ramach projektu BRIK Drgania przewiduje się opracowanie czterech wyrobów, przeznaczonych do podsypkowych konstrukcji nawierzchni kolejowej (maty wibroizolacyjne podtłuczniowe i podkładki podpodkładowe) oraz bezpodsypkowych (maty wibroizolacyjne podpłytowe i system blokowych podpór szynowych w otulinie). Dodatkowym celem jest opracowanie wytycznych stosowania urządzeń ograniczających drgania od ruchu kolejowego, określających ich skuteczność oraz zakres stosowania.

Natomiast w ramach projektu BRIK HAŁAS planowane jest opracowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie ochrony ludzi i środowiska przed hałasem od ruchu kolejowego. W ramach prac opracowane zostaną dwa typy urządzeń (tłumiki przyszynowe i tłumiki torowe – po trzy warianty). Dodatkowym celem będzie opracowanie wytycznych stosowania urządzeń ograniczających hałas na liniach kolejowych.


Spotkanie otworzył oraz prowadził dr hab. inż. Artur Zbiciak, prof. PW, będący Kierownikiem Zakładu Mechaniki Teoretycznej, Mechaniki Nawierzchni i Dróg Szynowych, który jest jednostką wiodącą na WIL PW w realizacji projektów BRIK. Władze Wydziału reprezentowała Prodziekan ds. studiów – dr inż. Zofia Kozyra.

Poziom zaawansowania badań laboratoryjnych oraz przygotowania do realizacji badań poligonowych przedstawił w imieniu Zespołu Wykonawców mgr inż. Cezary Kraśkiewicz.

Następnie poziom zaawansowania symulacji numerycznych oraz optymalizacji geometrycznych i materiałowych przedstawił w imieniu Zespołu Wykonawców dr hab. inż. Artur Zbiciak, prof. PW.

Odbyła się również moderowana przez dr hab. inż. Artura Zbiciaka, prof. PW dyskusja z uczestnikami spotkania. W spotkaniu oraz dyskusji wzięli również udział pozostali Przedstawiciele Komitetu Sterującego projektów BRIK ze strony Lidera Konsorcjum:  prof. dr hab. inż. Henryk Zobel oraz dr inż. Wojciech Oleksiewicz.

Przedstawiciele PKP PLK SA wyrazili zainteresowanie uzyskaniem cząstkowych wyników badań w obydwu projektach, które już niedługo mogłyby znaleźć odzwierciedlenie w wymaganiach przetargowych w ramach aktualnie realizowanego przez Spółkę programu modernizacyjnego na polskiej kolei.

Następnie uczestnicy rozpoczęli wizytacje zbudowanych w ramach projektów BRIK stanowisk badawczych, będących elementem infrastruktury laboratoryjnej WIL PW wraz z prezentacją prototypów opracowanych innowacyjnych wyrobów.

Uczestnicy mogli również zobaczyć badanie charakterystyk statycznych i dynamicznych dla prototypowej podkładki podpodkładowej (USP), co wzbudziło znaczne zainteresowanie.

Następnie Uczestnicy spotkania mijając plac składowy na parkingu obok Gmachu WIL PW, który przeznaczony jest do przechowywania elementów konstrukcji nawierzchni kolejowej (szyny, podkłady i podsypka), wykorzystywanych do badań w BRIK, przemieścili się do kolejnego stanowiska badawczego. W budynku Laboratorium (ul. Polna 15) zbudowano unikalne stanowisko do badania wycinków strukturalnych konstrukcji nawierzchni szynowej. Aktualnie wyznaczane są na nim charakterystyki dynamiczne metoda impulsową układów nawierzchni kolejowej o konstrukcji podsypkowej (referencyjnego oraz układów z prototypowymi izolatorami wibroakustycznymi).

Warto nadmienić, że w realizację projektów BRIK aktualnie zaangażowanych jest ze strony Politechniki Warszawskiej prawie 50 Pracowników – głównie PW WIL, a także PW WIP oraz 3 studentów WIL PW (lista Wykonawców w BRIK Drgania: http://repo.bg.pw.edu.pl/index.php/pl/r#/info/project/WUT847a1ab45dee4d3bb9e2760d087218b0/?r=project&tab=executors&lang=pl oraz BRIK Hałas: http://repo.bg.pw.edu.pl/index.php/pl/r#/info/project/WUT3e404a4917ce43469082e0da1e30ce05/?r=project&tab=executors&lang=pl). Nadzór organizacyjny nad realizacją projektów sprawuje Dział Zarządzania Projektami i Systemami Informatycznymi – na czele z jego Kierownikiem i Pełnomocnikiem Dziekana ds. Zarządzania Projektami - mgr Andrzejem Długołęckim.

Więcej informacji na temat projektów BRIK można znaleźć na stronie internetowej: https://www.inra.il.pw.edu.pl/

 

Początek strony