logo IDiM 50lat mini

  Uroczystość Jubileuszu 50-lecia Instytutu Dróg i Mostów na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej pod patronatem honorowym JM Rektora Politechniki Warszawskiej odbyła się 18 listopada 2019 r. w Małej Auli w Gmachu Głównym PW. W uroczystości Jubileuszu wzięło udział około 200 osób, w tym władze Politechniki Warszawskiej z Prorektorem ds. Ogólnych prof. dr hab. inż. Wojciechem Wawrzyńskim na czele, przedstawiciele innych uczelni, instytutów naukowych, instytucji warszawskich oraz firm związanych z działalnością Instytutu. Wśród gości było wielu obecnych i byłych pracowników oraz absolwentów.

 

 

 

 

 

Rys historyczny Instytutu nakreślił były dyrektor, prof. dr hab. inż. Wojciech Radomski. Kierownicy Zakładów Instytutu przedstawili dokonania 50-lecia oraz bieżące kierunki badań naukowych. Bardziej szczegółowe informacje zawierały plakaty, które zaprezentowano na jubileuszowej wystawie. Uczestnicy uroczystości otrzymali kopie monografii jubileuszowej, która przedstawia historię poszczególnych zakładów oraz referaty naukowe opracowane na podstawie projektów badawczych zrealizowanych w Instytucie w ostatnich latach.

Zapraszamy do zwiedzania wystawy jubileuszowej w holu Gmachu Wydziału Inżynierii Lądowej.

 

 

Początek strony