medal PSWNA

 

 

Medal PSWNA

dla prof. uczelni Jana Króla

 

Profesor uczelni dr hab. inż. Jan Król został odznaczony przez Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych medalem z okazji 20-lecia działalności Stowarzyszenia za wieloletnie wsparcie i zaangażowanie w rozwój drogownictwa w Polsce.

 

 

 

 

Uroczystość odbyła się podczas jubileuszowego 40-tego Seminarium PSWNA którego tematem przewodnim były „EKONOMICZNE I TECHNICZNE ASPEKTY BUDOWY ORAZ UTRZYMANIA DRÓG W POLSCE”.

Profesor uczelni dr hab. inż. Jan Król zaprezentował referat pt. „Analiza całkowitego kosztu życia nawierzchni” oraz wziął udział w panelu dyskusyjnym pt. "Wybór rodzaju nawierzchni na realizowanych inwestycjach".

panel PSWNA

Od lewej siedzą: Barbara Dzieciuchowicz - prezes OIGD, Zbigniew Tabor - ZDW Katowice, prof. Janusz Rymsza - IBDiM, prof. uczelni Jan Król - Politechnika Warszawska, Leszek Bukowski – Naczelnik Wydziału Technologii GDDKiA, dyr. Ewelina Karp-Kręglicka – Budimex S.A., Sławomir Moczydłowski - Unibep S.A., prowadzący panel Łukasz Bargenda - Budimex.

Początek strony