24stycznia 249

Prodziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki  Warszawskiej dr inż. Wioletta Jackiewicz-Rek została uhonorowana przez miesięcznik „Builder” wyróżnieniem w XVI edycji Builder Awards.

Gala wręczenia nagród odbyła się 24 stycznia br. w Warszawie.

Rada Naukowa miesięcznika „Builder” oraz Kapituła konkursu doceniła dr inż. Wiolettę Jackiewicz-Rek za wyróżniającą się działalność naukową, dydaktyczną i ekspercką na rzecz edukacji młodych inżynierów budownictwa oraz rozwoju nowoczesnego budownictwa w Polsce.

Prodziekan Wydziału Inżynierii Lądowej PW otrzymała nagrodę „Laury Buildera 2018”, która przyznawana jest firmom, organizacjom, ośrodkom naukowym oraz osobom szczególnie zaangażowanym na rzecz budownictwa. „Builder” wyróżnił także przedstawicieli branży budowlanej w kategoriach: Budowlana Firma Roku, Osobowość Branży, Polski Herkules.

 

 

24stycznia 243

24stycznia 251

Fot. Miesięcznik Builder

 

Więcej informacji na stronie http://buildercorp.pl/2019/01/25/builder-awards-2018/

Początek strony