8

Nagroda dla Zespołu z Wydziału Inżynierii Lądowej PW w konkursie "inNOWacje – #kolej2023"

Konkurs inNOWacje – #kolej2023 odbył się w formule ARP Innovation Pitch, czyli cyklicznych spotkań, których celem jest stworzenie warunków do współpracy dużych spółek z sektorem MŚP.

Do konkursu zgłoszono 51 projektów. Do finałowej rywalizacji wyłoniono 9 najciekawszych projektów. Zgodnie z regulaminem, cztery spółki kolejowe z Grupy PKP wybrały czterech zwycięzców.

Finaliści mieli możliwość zaprezentować swoje rozwiązania w trakcie Kongresu Kolejowego zorganizowanego w dniu 23 stycznia 2019 r. na Stadionie Narodowym w Warszawie najpierw przed Kapitułą Konkursu, a następnie przed wszystkimi uczestnikami konferencji.

1.jpg

Fot. A. Długołęcki

2.jpg

Fot. A. Długołęcki

Pomysł zgłoszony przez Zespół z Wydziału Inżynierii Lądowej PW w składzie: mgr inż. Cezary Kraśkiewicz, dr inż. Wioletta Jackiewicz-Rek, mgr inż. Karol Chilmon oraz mgr Andrzej Długołęcki został wyróżniony w kategorii "Ekologia, Elektromobilność, Elektrooszczędność" i nagrodzony przez Spółkę PKP PLK SA. Projekt, który zapewnił naszym reprezentantom wygraną wraz z możliwością wdrożenia na infrastrukturze Grupy PKP, to „Innowacyjne prefabrykaty betonowe dla polskiej kolei zmniejszające poziom zanieczyszczenia powietrza”. O przyznaniu nagrody zadecydowała Kapituła, w skład której weszli przedstawiciele spółek z Grupy PKP (PKP S.A., PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., PKP Intercity S.A., PKP Cargo S.A.) oraz Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

3.jpg

Fot. A. Długołęcki

4.jpg

Źródło: Centrum Prasowe PAP

6.jpg

Źródło: ARP

7.jpg

W Kongresie uczestniczyli również przedstawiciele Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na czele z Prezesem Rady Ministrów Mateuszem Morawieckim. Premier RP wraz z Andrzejem Bittelem - Podsekretarzem stanu odpowiedzialnym za transport kolejowy i realizację inwestycji na kolei oraz przedstawicielami Zarządu Spółek z Grupy PKP wybrali stanowisko Zespołu z Wydziału Inżynierii Lądowej PW, aby zapoznać się, ze szczegółami projektu.

8.jpg

Źródło: http://www.pkp.pl/pl/pkp-aktualnosci/2263-i-kongres-rozwoju-kolei

9.jpg

Źródło: https://www.trendsmap.com/twitter/tweet/1088017911724343296?fbclid=IwAR0Q5AEr6zOMTb_sov2Tryl-Fv9TTlTGbbLRWTh52VyxmXzQCVsAj_0ycJY

10.jpg

Źródło: KPRM

Wśród zwycięzców znalazły się również następujące firmy i instytucje:

- Victio – nagroda za System ModPCar, służący symulacyjnemu planowaniu przemieszczania wagonów ładownych i próżnych (nagroda od PKP Cargo)

- Nexocode sp. z o.o. – nagroda za mobilną aplikację z asystentem podróży dedykowanym osobom z niepełnosprawnościami (nagroda od PKP Intercity)

- Space Digital Group – nagroda za platformę wykorzystującą najnowsze technologie rozszerzonej rzeczywistości (nagroda od PKP S.A.)

 

Więcej informacji można znaleźć na stronach:

PKP: http://www.pkp.pl/pl/pkp-aktualnosci/2263-i-kongres-rozwoju-kolei

PAP: http://centrumprasowe.pap.pl/cp/pl/news/info/133966,25,konkurs-na-innowacje-na-kolei-zwycieskie-projekty-beton-pochlaniajacy-zanieczyszczenia-aplikacja-wsp

Kurier Kolejowy: https://kurierkolejowy.eu/aktualnosci/33099/poznalismy-laureatow-konkursu-innowacje----kolej2023.html

PW: https://www.pw.edu.pl/Badania-i-nauka/Aktualnosci/Nagroda-dla-Politechniki-Warszawskiej-w-konkursie-inNOWacje-kolej2023?fbclid=IwAR2VXas3PU-gEAWnFtOBmrYxTYX4zRSWSlO24zvHx9ug9HmK5-FAGjF188Q

Początek strony