pasek na str

 

 Serdecznie zapraszamy studentów do udziału w projekcie stażowym „Wysokiej Jakości Staż WIL PW „Wiedza– Innowacja– Realizacja Studencki Start”. 

 Wyniki rekrutacji :)

 

Gwarantujemy:

1. Możliwość zdobycia praktyki zawodowej niezbędnej do uzyskania uprawnień budowlanych w uznanej na rynku firmie, w elastycznym wymiarze czasowym

2. Atrakcyjne wynagrodzenie stażowe, wypłacane miesięcznie

3. Możliwość dokończenia stażu po ukończeniu studiów.

4. Pokrycie kosztów koszty dojazdów, zakwaterowania i utrzymania (w przypadku staży poza miejscem zamieszkania), ubezpieczenia, badań lekarskich (jeżeli są wymagane), materiałów zużywalnych (niezbędnych do bezpośredniego wykonywania obowiązków stażowych (bez środków trwałych)

 

Więcej informacji na stronie projektu

Serdecznie  zapraszamy!

 

 

 

Początek strony