agh isc

 

 

AGH International Student Konference: Knowledge, Technology and Society

10-12 października 2018 r.,

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 

Idea konferencji AGH ISC 2018

Konferencja AGH ISC 2018 kierowana jest do studentów I i II stopnia zaangażowanych w szeroko rozumianą działalność badawczą i naukową (a także do ich opiekunów naukowych, promotorów i mentorów). Udział w konferencji daje możliwość zaprezentowania dotychczasowych osiągnięć naukowych i badawczych na forum międzynarodowym, wymiany wiedzy ze studentami i pracownikami innych uczelni, nawiązania współpracy przy realizacji wspólnych projektów, a także do poznania Krakowa - malowniczej stolicy Małopolski. Artykuły uczestników Konferencji, po uzyskaniu pozytywnych recenzji, zostaną opublikowane w monografii naukowej (punktowanej wg MNiSW) lub w międzynarodowym czasopiśmie naukowym typu Open Access przesyłanym do indeksowania w Web of Science Conference Proceedings Citation Index (CPCI).

Podstawowe informacje

ZAKRES TEMATYCZNY

WAŻNE DATY

MOŻLIWOŚCI PUBLIKACJI

Szeroki zakres tematyczny konferencji podzielony został na cztery części:

Nauki techniczne

Nauki ścisłe

Nauki przyrodnicze

Nauki humanistyczne i społeczne

31 maja 2018
Termin rejestracji

15 lipca 2018
Przesyłanie artykułów

10-12 października 2018
Konferencja AGH ISC 2018

Zeszyt abstraktów
z nadanym numerem ISBN

Czasopismo typu Open Access
indeksowane w Web of Science

Monografia naukowa 
puntowana wg MNiSW

Organizator konferencji

Konferencja AGH ISC 2018 organizowana jest przez Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wysoką rangę konferencji podkreśla fakt, że na czele Komitetu Organizacyjnego stanęła dr hab. Anna Siwik, prof. AGH - Prorektor ds. Studenckich, natomiast funcję Przewodniczącego Komitetu Naukowego objął prof. dr hab. inż. Wojciech Łużny - Prorektor ds. Kształcenia. Konferencja stanowi jeden z elementów obchodów 100-lecia AGH.

WIEDZA - PASJA - WIĘŹ to trzy wymiary, które tworzą unikatową sieć doświadczeń i relacji powstających na Akademii Górniczo-Hutniczej. Zapraszamy do obejrzenia filmu, który przedstawia aktywność studencką na Uczelni oraz inspiruje do działania (aby obejrzeć film, należy kliknąć na poniższe zdjęcie lub przejść pod adres www.youtu.be/EiozNsHycG8.

Miejsce konferencji - Kraków

Konferencja AGH ISC 2018 odbywa się w Krakowie - mieście królów, dawnej stolicy Polski. Dzięki swej ponad tysiącletniej niezwykłej historii, która do dziś pozostawiła niezliczoną ilość zabytków, stolicę Małopolski każdego roku odwiedzają miliony turystów z całego świata. Nie bez powodu też obszar Starego Miasta, jako pierwszy zabytek w Polsce, został wpisany na listę światowego Dziedzictwa UNESCO.

Obecność na konferencji to doskonała okazja do poznania Krakowa. W ramach konferencji oferujemy m.in. uroczystą kolację w jednej z krakowskich restauracji, zwiedzanie historycznej części miasta czy też grę miejską organizowaną w centrum Miasta. Krótki film o Krakowie dostępny jest po kliknięciu w poniższe zdjęcie lub po przejściu na stronę www.youtube.com/watch?v=6eUvzOFR2nQ.

Więcej szczegółów

Więcej szczegółow znajdą Państwo na stronie internetowej konferencji: WWW.ISC.AGH.EDU.PL, a także na profilu Facebook: WWW.FACEBOOK.COM/ISC.AGH. Zapraszamy równiez do kontaktu za pośrednictwem poczty e-mail: ISC@AGH.EDU.PL.

Konferencja odbywa się pod patronatem honorowym:

logo_AGH_300x180-300x180.png

Jego Magnificencji Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej 
prof. dr hab. inż. Tadeusza Słomki

 

Początek strony