ProfNowak

Profesor dr inż. Andrzej Nowak uhonorowany godnością

 

Doktora Honoris Causa Politechniki Warszawskiej

 

 

Urodził się  31 października 1945 r. w Świętochłowicach. W roku 1970 ukończył Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, a w roku 1975 uzyskał na tym Wydziale stopień naukowy doktora nauk technicznych. Do roku 1976 pracował w Zakładzie Konstrukcji Metalowych Wydziału Inżynierii Lądowej jako asystent, a następnie adiunkt. W latach 1976-78 odbył staż podoktorski w Kanadzie (University of Waterloo), a w latach 1979–2004 pracował w Uniwersytecie Stanowym Nowy Jork w Buffalo (State University of New York), a następnie w Uniwersytecie Michigan w Ann Arbor (University of Michigan), jednym z najwyżej notowanych w USA, przechodząc wszystkie szczeble kariery profesorskiej, aż do stanowiska Full Professor. Od roku 2001, był w Uniwersytecie Michigan dyrektorem Bridges and Structures Research Center of Excellence, które pełniło rolę głównego ośrodka badań konstrukcji mostowych w stanie Michigan, a także przez 8 lat dyrektorem International Program w College of Engineering, pełniąc funkcję koordynatora współpracy z uczelniami zagranicznymi.  Przewodniczył Radzie Dekaban Fund i organizował finansowane przez tę fundację staże dla kadry naukowo-dydaktycznej Wydziału Inżynierii Lądowej oraz innych wydziałów Politechniki Warszawskiej (łącznie 29 osób ze wszystkich wydziałów PW, w tym 8 osób z Wydziału Inżynierii Lądowej).

W latach 2005–2013 pracował w Uniwersytecie Nebraski – Lincoln (University of Nebraska – Lincoln), gdzie pełnił obowiązki dziekana wydziału Civil Engineering przez 3 lata i otrzymał prestiżowy tytuł „Robert W. Brightfelt Professor of Engineering”. Od 2013 r. jest dziekanem Wydziału Inżynierii Lądowej Uniwersytetu Auburn w Alabamie (Auburn University), w którym otrzymał prestiżowy tytuł „Elton & Lois G. Huff Eminent Scholar Chair”.

W całym okresie działalności naukowej i zawodowej w USA współpracuje z wieloma uczelniami na różnych kontynentach, a w szczególności z wieloma uczelniami europejskimi i polskimi. Był zapraszany jako wizytujący profesor m. in. do ETH (w Zurichu), TU Munchen oraz TU Berlin, Aalborg University (Dania), Kansai University (Japonia), Tokyo University, Kyoto University, Hong Kong Polytechnic, Queensland University of Technology (Australia), Wittwatersrand (Poludniowa Afryka), TU Delft (Holandia). Jest profesorem honorowym Politechniki Warszawskiej i Krakowskiej. W roku 2007, na podstawie wniosku Politechniki Warszawskiej, uzyskał w Polsce tytuł naukowy profesora nauk technicznych. Jest członkiem stowarzyszonym Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. Wypromował 36 doktorów na kilku uczelniach w USA, w tym 10 będących absolwentami uczelni polskich (5 absolwentów Politechniki Warszawskiej).

Profesor Nowak jest aktywnym członkiem prestiżowych organizacji naukowych i zawodowych, miedzy innymi Fellow of American Society of Civil Engineers, Fellow of American Concrete Institute, Emeritus Member of Transportation Research Board. W każdej z tych organizacji był przewodniczącym komitetów technicznych i administracyjnych.  Od wielu lat współpracuje ze środowiskiem naukowym i inżynierskim w Polsce i angażuje się w tworzenie platformy współpracy między zawodowymi organizacjami polonijnymi oraz ich odpowiednikami krajowymi. Uczestniczy (od 1996 r.) w Konferencji Naukowej KILiW PAN i Komitetu Nauki PZITB w Krynicy oraz (od 1999 r.) w konferencji „Awarie budowlane” w Międzyzdrojach, będąc zapraszanym do udziału w Komitetach Naukowych tych konferencji. Jest członkiem honorowym stowarzyszenia Polonia Technika (Nowy Jork), a od 2005 roku prezesem Rady Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej. Rada była współorganizatorem, razem z Politechniką Warszawską i NOT, trzech dotychczasowych Światowych Zjazdów Inżynierów Polskich w latach 2010, 2013 oraz 2016, a Profesor Nowak był przewodniczącym Komitetu Programowego wszystkich trzech Zjazdów.  

Profesor Nowak został uhonorowany wieloma nagrodami i wyróżnieniami. W 2005 otrzymał Bene Merentibus Medal Politechniki Warszawskiej, a także zloty medal Wydziału Inżynierii Lądowej tej uczelni. W roku 2013 otrzymał złotą odznakę i Medal Drzewieckiego, a w 2016 otrzymał tytuł Złotego Inżyniera od Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT.  W roku 2014 roku, w uznaniu zasług dla kraju, został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (Polonia Restituta). W 2017 roku został wyróżniony Medalem im. prof. Stefana Kaufmana  Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, w dowód uznania Jego wybitnego dorobku naukowego i inżynierskiego oraz zasług w dziedzinie kształcenia pokoleń inżynierów i zaangażowania organizacyjnego w działalność PZITB. 

Profesor Andrzej Nowak jest szczególnym ambasadorem polskiej nauki  na arenie międzynarodowej. Jest autorem bądź współautorem ponad 420 publikacji, w tym 27 książek, 124 artykułów oraz ponad 270 publikowanych referatów. Jest uważany za twórcę szkoły niezawodności konstrukcji mostowych, w tym twórcę nowej generacji norm amerykańskich, m. in. American Association of State Highway and Transportation Officials (AASHTO LRFD) oraz American Concrete Institute (ACI 318).  Od ponad 10 lat, wszystkie mosty w USA są projektowane stosując procedury opracowane przez Profesora Nowaka. Sponsorem prac naukowo-badawczych prowadzących do praktycznych wdrożeń są m. in. National Science Foundation, US and State Departments of Transportation, Transportation Research Board, National Cooperative Highway Research Program.

Link do relacji z wydarzenia na stronie Uczelni: https://www.pw.edu.pl/Uczelnia/Aktualnosci/Profesor-Andrzej-Nowak-otrzymal-tytul-Doktora-Honoris-Causa-Politechniki-Warszawskiej

 

Początek strony