https://www.ipma.pl/sites/default/files/LOGO_IS%20-%20Kopia.png

 

Wydział Inżynierii Lądowej PW akredytował przez International Project Management Association (IPMA) specjalność Inżynierii Produkcji Budowlanej kierunku budownictwo na lata 2016-2019, zgodnie ze standardem IPMA Competence Baseline.

 

Rynek pracy poszukuje absolwentów przygotowanych do pracy w projektach, znających podstawowe metody i narzędzia, gotowych do pracy w interdyscyplinarnych zespołach, zdolnych do rozwiązywania problemów i radzenia sobie z nietypowymi sytuacjami. Zawód kierownika projektu jest aktualnie jednym z najbardziej atrakcyjnych i perspektywicznych.

Międzynarodowy system certyfikacji IPMA 4-L-C jest powszechnie rozpoznawany i stosowany przez wiele firm w procesach rekrutacji pracowników, budowania ścieżek rozwoju pracowników i doskonalenia dojrzałości projektowej organizacji.

Certyfikat IPMA-Student stanowi z jednej strony podsumowanie akademickiej edukacji w zakresie zarządzania projektami, z drugiej - obiektywne i rozpoznawalne przez pracodawców świadectwo posiadanych kwalifikacji, kwalifikacji które są uniwersalne, niezależne od branży.

Biorąc udział w konkursach Project Master, Young Project Management Program oraz uzyskując certyfikat IPMA-Student znacznie poprawisz swoją pozycję na bardzo konkurencyjnym rynku pracy. Jako posiadacz certyfikatu IPMA-Student stajesz się członkiem międzynarodowej profesjonalnej społeczności osób i organizacji realizujących projekty Young Crew i IPMA - międzynarodowy networking otwiera przed Tobą globalny rynek pracy.

Więcej informacji na temat certyfikacji znaleźć można na stronie IPMA-Student.pl

 

Akredytacja umożliwia studentom specjalności IPB przystąpienie do egzaminu IPMA-Student, na specjalnych warunkach ujętych w porozumieniu IPMA - WIL PW.

Do egzaminu certyfikacyjnego przystąpić mogą studenci lub absolwenci (po warunkiem przystąpienia do egzaminu IPMA-Student: nie później niż rok od daty uzyskania dyplomu) studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, II stopnia, specjalność IPB, którzy uzyskali zaliczenie przedmiotów akredytowanych przez IPMA Polska:

  • Metodologia projektowania procesów budowlanych (IPB)
  • Metody komputerowe w inżynierii produkcji budowlanej
  • Organizacja i sterowanie przebiegiem budowy
  • Ryzyko przedsięwzięć inwestycyjnych
  • Zarządzanie jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem
  • Metody podejmowania decyzji.

 

Zapraszamy zainteresowanych do zapisów na egzamin u Koordynatora IPMA na WIL PW, mgr. inż. Jerzego Rosłona, pod adresem: j.roslon@il.pw.edu.pl (w temacie maili prosimy o wpisanie: „Egzamin IPMA-Student”).

 

Pracownia komputerowa na WIL PW została akredytowana przez IPMA dzięki czemu do egzaminu można podchodzić na naszym Wydziale.

 

Certyfikat IPMA-Student WIL PW:

https://www.il.pw.edu.pl/images/ogloszenia/certyfikat_IPMA_2016-2019.png

 

Zachęcamy również do wzięcia udziału w konkursie na najlepszą pracę z dziedziny zarządzania projektami - project master.

Organizatorzy przewidzieli atrakcyjne nagrody. Więcej informacji na stronie www.projectmaster.ipma.pl

 

 

Początek strony