Repozytorium (łac. repositorium) - miejsce uporządkowanego przechowywania dokumentów, z których wszystkie przeznaczone są do udostępniania. Magazyn główny, centralny, zaprojektowany jednak w taki sposób, aby dostęp do wszystkich jego zasobów był równie łatwy. Niegdyś szafa na księgi i akta urzędowe. Dziś termin stosowany również w
odniesieniu do najrozmaitszych zasobów cyfrowych (baz danych, zbioru pakietów czy kodów źródłowych), np. w Internecie. http://pl.wikipedia.org/wiki/Repozytorium

Repository commonly refers to a location for storage, often for safety or preservation.

Etymology: From Late Latin repositorium.
Noun, Singular repository, Plural repositories
a location for storage, often for safety or preservation

Repository may also refer to:

  • Repository (publishing), real or virtual facility for the deposit of academic publications such as academic journal articles
  • Institutional repository, universities create digital collections of an institution's scholarly research
  • National repository, repository for academic publications
  • Software repository, storage location from which software packages may be retrieved and installed on a computer
  • Digital repository, also known as a virtual or digital library

http://en.wikipedia.org/wiki/Repository

http://en.wiktionary.org/wiki/repository

 

Początek strony