KIEROWNICTWO WYDZIAŁU

DZIEKAN

prof. dr hab. inż. Andrzej Garbacz
 

PRODZIEKANI

dr inż. Wioletta Jackiewicz-Rek
dr inż. Zofia Kozyra
prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska
   
 

PROFESOROWIE I DOKTORZY HABILITOWANI

dr hab. inż. prof. PW Sławomir Czarnecki
dr hab. inż. prof. PW Grzegorz Dzierżanowski
dr hab. inż. Marcin Gajewski
dr hab. inż. Ryszard Robert Gajewski
prof. dr hab. inż. Wojciech Gilewski
prof. dr hab. inż. Marian Giżejowski
dr hab. inż. prof. PW Aniela Glinicka
dr hab. inż. Nabi Ibadov
prof. dr hab. inż. Stanisław Jemioło
dr hab. inż. prof.PW Karol Kowalski
dr hab. inż. prof. PW Robert Kowalski
dr hab. inż. prof. PW Jan Król
dr hab. inż. Michał Krzemiński
dr hab. inż. Janusz Kulejewski
prof. dr hab. inż. Tomasz Lewiński
dr hab. inż. prof. PW Grażyna Łagoda
prof. dr hab. inż. Paweł Łukowski
prof. dr hab. inż. Roman Nagórski
dr hab. inż. Monika Mitew-Czajewskai
dr hab. inż. prof. PW Piotr Olszewski
prof. dr hab. inż. Piotr Radziszewski
dr hab. inż. prof. PW Elżbieta Szmigiera
dr hab. inż. Wojciech Trochymiak
dr hab. inż. prof. PW Piotr Woyciechowski
prof. dr hab. inż. Artur Zbiciak
prof. dr hab. inż. Henryk Zobel

PRZEDSTAWICIELE NAUCZYCIELI AKADEMICKICH,
NIE BĘDĄCYCH PROFESORAMI LUB DOKTORAMI HABILITOWANYMI

dr inż. Grzegorz Adamczewski
dr inż. Cezary Ajdukiewicz
dr inż. Magdalena Ataman
dr inż. Andrzej Brzeziński
dr inż. Paweł Król
dr inż. Aleksander Nicał

PRZEDSTAWICIELE PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNYCH I TECHNICZNYCH

mgr inż. Jerzy Jaworski
 inż. Dominika Stańczak
  Jolanta Waszczuk

PRZEDSTAWICIEL STUDIÓW DOKTORANCKICH

mgr inż. Robert Łataś

PRZEDSTAWICIELE SAMORZĄDU STUDENCKIEGO

  Jakub Zabawski
  Karol Bączek
  Anita Dudek
  Maciej Mikulski
  Oleksandra Ohirenko
  Błażej Rakowski
  Stanisław Sanek
  Dominika Sznajder
   Paweł Świniarski
Początek strony