KOMISJA RADY WYDZIAŁU DS. MIENIA I FINANSÓW
Przewodniczący komisji
dr hab. inż.  Ryszard Robert Gajewski 
Członkowie komisji
 prof. dr hab. inż.  Wojciech Gilewski
 dr inż.  Agnieszka Kaliszuk-Wietecka
 dr hab. inż.  Karol Kowalski
 dr inż.  Piotr Szagała
  przedstawiciel Rady Studentów
   
KOMISJA RADY WYDZIAŁU DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA
Przewodniczący komisji

 dr inż. 

Zofia Kozyra
Prodziekan ds. Studiów
Członkowie komisji
 dr inż. 

Wioletta Jackiewicz - Rek
Prodziekan ds. Studenckich
 mgr inż. 

Katarzyna Kleszczewska
Pełnomocnik Dziekana ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia
 mgr inż. 

Jerzy Durlej
Pełnomocnik Dziekana ds. Studiów w j. angielskim
 dr hab. inż. 

Karol Kowalski, prof. PW
Z-ca Dyrektora Instytutu Dróg i Mostów
 dr hab. inż. 

Piotr Woyciechowski, prof PW
Z-ca Dyrektora Instytutu Inżynierii Budowlanej
 dr inż.  Cezary Ajdukiewicz
 dr inż.  Andrzej Cielecki
  Kacper Bryśkiewicz
Przedstawiciel Samorządu Studentów (WRSS)
 mgr 
 
Monika Sochacka
Sekretarz Komisji – Sekretarz Pełnomocnika ds. Jakości Kształcenia
Początek strony