PEŁNOMOCNICY DZIEKANA
   
   
ds. anglojęzycznych studiów
mgr inż. Jerzy Z. Durlej
   
ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
mgr inż. Jarosław Medyński
   
ds. funduszy strukturalnych
ds. zarządzania projektami
mgr Andrzej Długołęcki
   
ds. jakości kształcenia
mgr inż. Katarzyna Kleszczewska
   
ds. kontaktów z Centrum Informatyzacji PW
mgr inż. Tomasz Dubilis
   
ds. ochrony środowiska
inż. Emilia Głogosz
   
ds. osób niepełnosprawnych
mgr inż. Katarzyna Kleszczewska
   
ds. polityki informacyjnej Instytutu Dróg i Mostów
mgr inż. Paweł Tutka
   
ds. polityki informacyjnej Instytutu Inżynierii Budowlanej
dr inż. Piotr Knyziak
   
ds. polityki wdrożenia logo HR w Politechnice Warszawskiej
dr inż. Tomasz Piotrowski
   
ds. praktyk
mgr inż. Karol Chilmon
   
ds. praktyki geodezyjnej i opiekun I roku
mgr inż. Krzysztof Wojciechowski
   
ds. zamówień publicznych
mgr Magdalena Wawrowska
  koordynatorzy  
dr Maciej Maślakowski ZGMBP
mgr inż.  Paweł Dąbkowski ZITiG
dr inż. Magdalena Ataman ZMTNDS
dr inż. Michał Sarnowski  ZTBD
  Maria Szymańska BOIDiM
  Agnieszka Stańczak ZIMB, ZMBiZI, ZMWTSiP
mgr Wiesława Kalisiewicz ZBO, ZIPZB, ZAUiR
  Izabela Lachowicz BOIIB, ZKBiM
  Krzysztof Ziętkowski Latoratorium IIB
mgr Katarzyna Zaręba Biuro Dziekana, Dziekanat
  Lucyna Alachamowicz Dział Finansowo-Księgowy
mgr Lech Rożek Dział Administracyjno-Gospodarczy
mgr Andrzej Długołęcki Dział Zarządzania Projektami i Systemami Informatycznymi
mgr Magorzata Muszyńska-Małczak Biblioteka Wydziałowa
mgr Andrzej Oniszczuk OWiUB
dr inż.  Wioletta Jackiewicz-Rek Samorząd Studentów IL i studenckie Koła Naukowe
     
wydziałowy koordynator ds. wdrożenia SIW i Marki PW
dr inż. Wioletta Jackiewicz-Rek
   

 

Początek strony