PEŁNOMOCNICY DZIEKANA
(w kolejności alfabetycznej)

 
 
   
   
ds. anglojęzycznych studiów
mgr inż. Jerzy Z. Durlej
   
ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
mgr inż. Jarosław Medyński
   
ds. funduszy strukturalnych
ds. zarządzania projektami
mgr Andrzej Długołęcki
   
ds. jakości kształcenia
mgr inż. Katarzyna Kleszczewska
   
ds. kontaktów z Centrum Informatyzacji PW
mgr inż. Tomasz Dubilis
   
ds. ochrony środowiska
inż. Emilia Głogosz
   
ds. osób niepełnosprawnych
mgr inż. Katarzyna Kleszczewska
   
ds. polityki informacyjnej Instytutu Dróg i Mostów
dr inż. Karol Brzeziński
   
ds. polityki informacyjnej Instytutu Inżynierii Budowlanej
dr inż. Piotr Knyziak
   
ds. polityki wdrożenia logo HR w Politechnice Warszawskiej
dr inż. Tomasz Piotrowski
   
ds. praktyk
mgr inż. Karol Chilmon
   
ds. praktyki geodezyjnej i opiekun I roku
mgr inż. Krzysztof Wojciechowski
   
ds. zamówień publicznych
mgr Magdalena Wawrowska
  koordynatorzy  
 dr Maciej Maślakowski ZGiBP
  Barbara Rosińska  
dr inż. Magdalena Ataman ZMTiMNK
mgr inż. Marcin Wróbel ZMiDSz
dr inż. Michał Sarnowski ZTNiND
  Agnieszka Stańczak ZMBiZI, ZMWMTSiP, ZIMB
mgr Wiesława Kalisiewicz ZKD, ZTI, ZBOiZR, ZAUiR
  Iza Lachowicz ZKB, ZKM, Sekretariat IIB
mgr inż. Marta Paska ZIPiZwB
mgr Katarzyna Zaręba Dziekanat
  Maria Szymańska Sekretariat IDiM
  Krzysztof Ziętkowski Laboratorium IIB
mgr Andrzej Długołęcki Dział Rozwoju
mgr Lech Rożek Administracja
  Lucyna Alachamowicz Księgowość
mgr Andrzej Oniszczuk OWiUB
     
wydziałowy koordynator ds. wdrożenia SIW i Marki PW
dr inż. Wioletta Jackiewicz-Rek
   

 

Początek strony