Folder Program Podwójnego dyplomu WIL PW i ENPC ParisTech

Wydział Inżynierii Lądowej PW i Ecole des Ponts ParisTech
zapraszają na studia II stopnia w ramach Programu podwójnego dyplomu uczelni.

Warunki aplikacji:

  1. Wypełnienie formularza online na stronie: https://crm.enpc.fr/community/enpc/custom_forms/184 , wydrukowanie formularza, a następnie umieszczenie w systemie skanu podpisanego formularza aplikacyjnego.
  2. Potwierdzona znajomość języka angielskiego i języka francuskiego na poziomie co najmniej B1 potwierdzona certyfikatem.
  3. Uzyskanie rekomendacji Wydziału Inżynierii Lądowej PW

Przygotowane dokumenty aplikacyjne na rok 2020/2021, przed umieszczeniem ich skanu w systemie, należy składać do 20 lutego 2020 r. w dziekanacie studiów stacjonarnych lub przesłać na adres prodziekan.studia@il.pw.edu.pl

Warunki aplikacji i studiowania dot. r.a. 2020/2021  opisano na www.il.pw.edu.pl w pliku: Fact Sheet ENPC 2020-2021. opłata za studia wynosi 955 Euro/rok.

Dodatkowe informacje można uzyskać u koordynatora programu doc. dr Bogumiły Chmielewskiej b.chmielewska@il.pw.edu.pl, p.546

Informacje nt. możliwości uzyskania stypendium rządu francuskiego można uzyskać pod adresem https://www.pologne.campusfrance.org/pl/programy-stypendialne

Dokumenty

Toggle Tytuł Data
pdf Fact Sheet ENPC 2020-2021 ( pdf, 229 KB ) (246 pobrań) Popularny
Początek strony