Informacje dla studentów

Maj 23, 2018 35
Wybór specjalności na studiach I stopnia. Uwaga! Rusza pierwszy, kluczowy etap w wyborze specjalności na studiach I stopnia !!! Etap 1: Sondaż - wybór specjalności w USOSweb w dniach 25 maja - 3 czerwca. W tym celu zostanie uruchomiona w USOSweb w zakładce rejestracje możliwość wpisania preferencji dotyczących wyboru specjalności. Prosimy studentów semestru 6-go o wzięcie udziału w rejestracji i wskazanie specjalności, na której chcieliby kontynuować naukę, zaczynając od najbardziej pożądanej (tę specjalność należy wybrać w pierwszej kolejności). Etap 2: Po zakończeniu sondażu, na podstawie jego wyników, zostaną podjęte decyzje, które ze specjalności zostaną w październiku uruchomione. W związku z tym bardzo ważne jest, aby wszyscy wzięli udział w sondażu !!! Nie wszystkie specjalności zostaną uruchomione. Jeśli w sondażu zbyt mała liczba osób wskaże którąś ze specjalności jako specjalność I wyboru, Dziekan może podjąć decyzję o nieuruchomianiu tej grupy specjalnościowej i we wrześniu będą Państwo wybierać np. nie z 6 możliwych do wyboru specjalności, a tylko z 4 wybranych na podstawie wyników sondażu. Etap 3: We wrześniu zostanie uruchomiony wybór specjalności przez USOSweb - będą Państwo wybierać specjalność spośród tych uruchomionych w Etapie 2. Etap 4: Na podstawie listy rankingowej utworzonej z wyników średniej ważonej (z ocen uzyskanych z przedmiotów z semestrów 1-6), zostaną Państwo przydzieleni do specjalności. Przy podziale będzie brana pod uwagę kolejność wyboru… >>
Maj 21, 2018 10
Zapraszamy Studentów semestru 6 na spotkanie informacyjne dotyczące oferowanych specjalności. Spotkanie odbędzie się w dniu 22.05.2018r. (wtorek) o godz. 17:15 w sali 134 GG. Bezpośrednio po informacjach o specjalnościach, o godz. 18:00, będziecie Państwo mieli możliwość posłuchać informacji o następnej edycji Międzywydziałowego Interdyscyplinarnego Projektu BIM. >>
Maj 17, 2018 12
Drodzy Studenci, Zapraszamy do udziału w ANKIECIE OCENY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH, która prowadzona jest ELEKTRONICZNIE w systemie USOSweb Więcej informacji w zakładce Studenci/dziekanat/instrukcje. >>
Początek strony