konkurs

Stowarzyszenie Producentów Betonów ogłasza konkurs na najlepszą pracę dyplomową dla absolwentów Wydziałów Architektury i Budownictwa (nazewnictwo wg nomenklatury z 2018 roku). Nagrodę w Konkursie stanowi dyplom I, II, III stopnia (oddzielnie w kategorii prac inżynierskich i rozpraw magisterskich). Stowarzyszanie może również przyznać nagrody finansowe i/lub rzeczowe. Wyróżnione prace będą prezentowane w formie posterów na konferencji „SPB 2019”. Laureaci wraz z promotorami zostaną zaproszeni na konferencję na koszt organizatorów jako jej pełnoprawni uczestnicy.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie

http://www.konferencja.s-p-b.pl/konkurs/

Uprzejmie informujemy, że Stowarzyszenie Producentów Betonów jest w trakcie przygotowania VI. Konferencji „SPB 2019”, pt. „Beton komórkowy i prefabrykacja betonowa w nowoczesnym budownictwie”, która odbędzie się w dniach 8 – 9 października 2019 r. w hotelu Narvil w Serocku.
www.konferencja.s-p-b.pl

Konferencja „SPB 2019” jest kontynuacją dotychczasowych pięciu, które odbyły się w latach 1999 – 2017 i jest adresowana do szerokiego grona architektów, projektantów, konstruktorów, inwestorów, wykonawców oraz środowisk naukowo - badawczych.

 

spb


Uprzejmie informujemy, że Stowarzyszenie Producentów Betonów jest w trakcie przygotowania VI. Konferencji „SPB 2019”, pt. „Beton komórkowy i prefabrykacja betonowa w nowoczesnym budownictwie”, która odbędzie się w dniach 8 – 9 października 2019 r. w hotelu Narvil w Serocku.
www.konferencja.s-p-b.pl

Konferencja „SPB 2019” jest kontynuacją dotychczasowych pięciu, które odbyły się w latach 1999 – 2017 i jest adresowana do szerokiego grona architektów, projektantów, konstruktorów, inwestorów, wykonawców oraz środowisk naukowo - badawczych.

Zasadniczym przesłaniem Konferencji jest określenie miejsca i roli autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK) i prefabrykacji betonowej w nowoczesnym budownictwie. Podczas Konferencji przewidziane jest wygłoszenie 12 zamawianych referatów oraz panel dyskusyjny.

Obok referatów zamawianych chcemy również zachęcić innych autorów, zwłaszcza młodych, rozpoczynających karierę naukową oraz studentów do ich nadsyłania. Autorzy trzech najlepszych otrzymają nagrody i zostaną zaproszeni na koszt organizatorów do udziału w Konferencji. Wszystkie zakwalifikowane referaty zostaną opublikowane w czasopismach „Materiały Budowlane” oraz „Cement, Wapno, Beton” a także w monografii pokonferencyjnej.

Termin nadsyłania abstraktów upływa 15.12.2018

Stowarzyszenie Producentów Betonów na stronie konferencji www.konferencja.s-p-b.pl ogłasza konkurs na najlepszą pracę dyplomową dla absolwentów Wydziałów Architektury i Budownictwa (nazewnictwo wg nomenklatury z 2018 roku). Nagrodę w Konkursie stanowi dyplom I, II, III stopnia (oddzielnie w kategorii prac inżynierskich i rozpraw magisterskich). Stowarzyszanie może również przyznać nagrody finansowe i/lub rzeczowe. Wyróżnione prace będą prezentowane w formie posterów na konferencji „SPB 2019”. Laureaci wraz z promotorami zostaną zaproszeni na konferencję na koszt organizatorów jako jej pełnoprawni uczestnicy.

Inzynieria Ladowa w stuleciu Niepodleglej intro

 

Celem projektu „Inżynieria Lądowa w stuleciu Niepodległej" jest prezentacja działalności wybitnych polskich inżynierów związanych z Wydziałem Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej.

Mamy nadzieję, że przybliżenie sylwetek i dzieł inżynierskich największych budowniczych pobudzi do działania i pracy na rzecz Polski przyszłe pokolenia inżynierów budownictwa.

Szczegóły dotyczące projektu:

  1. Inauguracja projektu: Wydziałowa Uroczystość Inauguracji Roku Akademickiego 2018/2019 w dniu 2 października 2018 r. w Małej Auli w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej
  2. Czas trwania projektu: 2.10.2018 r. – 30.09.2019 r.
  3. Forma realizacji projektu: prezentacja sylwetek wybranych sylwetek inżynierów budownictwa na monitorze w gmachu WIL PW oraz na stronie internetowej www.Il.pw.edu.pl i fb.

Zmarł prof. Kączkowski

prof. Kączkowski
Profesor Zbigniew Szczepan Kączkowski 10.IV.1921 r. - 27.XI.2018 r. Zbigniew Kączkowski urodził się w Krakowie 10 kwietnia 1921 r. W roku 1939 zdał egzamin maturalny w liceum matematyczno-fizycznym w Gdyni. Dalsze studia przerwał wybuch II Wojny Światowej. Zbigniew Kączkowski był zaangażowany w walkę z okupantem niemieckim jako drużynowy Szarych Szeregów w Warszawie (1940/1941); jako członek oddziału ZWZ w kwietniu 1943 r. został aresztowany przez Gestapo i w czerwcu 1943 r. wywieziony do obozu…

Projekt badawczy InDeV opisany na stronie PW

181203 InDEV
Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu (pieszych, rowerzystów, motocyklistów i motorowerzystów) to główny cel międzynarodowego projektu InDeV ("In-Depth understanding of accident causation for Vulnerable Road Users") zrealizowanego ze środków Unii Europejskiej. W przedsięwzięcie zaangażowanych było dziewięć uczelni i instytutów badawczych, w tym Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej i Wydział Elektryczny. Więcej informacji pod adresem:

Szkolenia: programy BIM

20181109 Slider BIM
Rekrutacja na szkolenia w zakresie podstaw metodologii BIM oraz technologii informatycznych niezbędnych w przyszłej pracy inżyniera budownictwa Zapraszamy studentów studiów stacjonarnych WIL PW, którzy ukończyli II rok studiów I stopnia i studentów studiów stacjonarnych II stopnia do udziału w bezpłatnych szkoleniach w zakresie umiejętności używania narzędzi BIM. W semestrze zimowym 2018/2019 oferujemy Państwu szkolenia: ROBOT poziom dla początkujących; 4 x 6 godzin w terminach: 24 XI, 1 XII,…

DZIEŃ STALI - 14.11.2018 r.

Dzien Stali
Liczba miejsc ograniczona. Wymagana rejestracja na stronie www.budujzestali.pl lub zgłoszenie bezpośrednio do dr inż. Wiolety Barcewicz w.barcewicz@il.pw.edu.pl Program Dnia Stali 9:00 Rejestracja uczestników 10:15–10:30 Otwarcie wydarzenia i prezentacja Programu BUDUJ ZE STALI dr inż. Wioleta Barcewicz, Politechnika Warszawska – Członek Rady PIKS 10:30–11:05 Innowacyjne wykorzystanie stali w architekturze – elewacje i dachyTomasz Plaskura, CMO Region East, ArcelorMittal Europe – Flat Products…

dr hab. inż. Paweł Łukowski - profesorem nauk technicznych

ER2 1158
W dniu 18 października 2018 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył akt nominacyjny dr. hab. inż. Pawłowi Łukowskiemu, prof. PW z Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej Uroczystość odbyła się w Pałacu Prezydenckim. Nominacje profesorskie tego dnia otrzymało 3 naukowców z naszej Uczelni. Wśród wyróżnionych naukowców z Politechniki Warszawskiej znaleźli się: Pani Ewa Karwowska, profesor nauk technicznych – Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i…

I edycja Programu Mentoringowego na PW

PM PW
Biuro Karier Politechniki Warszawskiej zaprasza do udziału w I edycji Programu Mentoringowego. Do aplikacji do Programu Mentoringowego zapraszamy: studentki i studentów Politechniki Warszawskiej studiujących na minimum drugim roku studiów inżynierskich/licencjackich; osoby aktywne, udzielające się w organizacjach studenckich, kołach naukowych, posiadające pierwsze doświadczenie zawodowe (praktyki, wolontariat); osoby, które pomyślnie przejdą proces rekrutacyjny prowadzony przez pracowników…

Zapraszamy firmy do zgłaszania udziału w projekcie stażowym

logo_power_staze.png
Zapraszamy firmy do zgłaszania udziału w II etapie projektu stażowego poprzez wypełnienie Załącznika nr 10 – Formularza zgłoszenia Stażu i przesłanie na adres staz.wil@il.pw.edu.pl do dnia 12 listopada 2018 r. Więcej informacji na stronie projektu. Celem projektu jest podniesienie kompetencji praktycznych studentów studiów stacjonarnych anglo i polskojęzycznych 4 ostatnich semestrów studiów I i II stopnia na Wydziale Inżynierii Lądowej, na kierunku budownictwo poprzez zorganizowanie i…
mainpage mapa mainpage dziekanaty mainpage it

 mainpage logo UE

mainpage ipma

Certyfikaty IPMA-Student

Biuro Dziekana

ul. Lecha Kaczyńskiego 16
00-637 Warszawa

Tel: +48 22 825-59-37
Tel: +48 22 234-65-95
Fax: +48 22 825-88-99

biuro.dziekana@il.pw.edu.pl

NIP PW: 525-000-58-34

Dziekanaty

Stacjonarny
pokój 114
Tel: +48 22 234-65-21
stacjonarny@il.pw.edu.pl

Niestacjonarny
pokój 105
Tel: +48 22 234-65-51
niestacjonarny@il.pw.edu.pl

Usługi IT

mainpage it webmailpoczta przez WWW

mainpage it chmura chmura  

mainpage it netwiki netwiki - informacje o IT

 

mainpage zamowienia

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Początek strony