Z rozprawą doktorską oraz opiniami recenzentów można zapoznać się w na stronie internetowej: https://www.il.pw.edu.pl/index.php/pl/nauka/awanse-naukowe/publiczna-obrona-pracy-doktorskiej oraz w Bazie Wiedzy Politechniki Warszawskiej: https://repo.pw.edu.pl/info/phd/WUTa698ba2305594c4ab7fc420dfb15a0bd/

Osoby zainteresowane udziałem w publicznej obronie, proszone są zgłosić swój udział najpóźniej do dnia 18.05.2020 r. do godz. 14.00 wysyłając swoje zgłoszenie na adres e mail: komisja.doktorska@il.pw.edu.pl

 

WAŻNY KOMUNIKAT

Informacje ws. działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się koronawirusa (COVID-19)

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora Politechniki Warszawskiej nr 16/2020 z dnia 11.03.2020  r. w dniach 12 marca-14 kwietnia 29 maja br. zawieszone zostają  zajęcia dydaktyczne na wszystkich kierunkach studiów I i II stopnia (licencjackich, inżynierskich, magisterskich), jednolitych studiów magisterskich we wszystkich trybach (stacjonarne, niestacjonarne), w szkołach doktorskich, na studiach podyplomowych (z wyłączeniem zajęć prowadzonych zdalnie), w tym w Szkole Biznesu PW oraz na Uniwersytecie Trzeciego Wieku PW. Odwołane zostają kursy i szkolenia, a także wszystkie wydarzenia i  konferencje organizowane w Politechnice Warszawskiej. 

W tym czasie działalność naukowo-badawcza może być prowadzona, z zachowaniem odpowiednich zasad prewencji w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego zgodnie z rekomendacjami Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

W okresie zawieszenia zajęć pracować będą działy administracyjne uczelni. W celu ograniczenia ryzyka epidemiologicznego prosimy o załatwianie spraw za pośrednictwem komunikacji telefonicznej i mailowej. Dane kontaktowe do pracowników PW dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Politechniki Warszawskiej.

Aktualne zalecenia znajdują się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Information for English-speaking students and employees

Bez zmian pozostają wcześniejsze rekomendacje:

  1. Z dniem dzisiejszym aż do odwołania wstrzymuje się zagraniczne wyjazdy i przyjazdy studentów, doktorantów i pracowników Politechniki Warszawskiej (Zarządzenie Rektora PW nr 11/2020 z dnia 27 lutego 2020 r.).
  2. Osoby, które do chwili wydania w/w zarządzenia zaciągnęły zobowiązania finansowe związane z wyjazdem zagranicznym, mogą po uzyskaniu zgody dziekana lub kierownika jednostki, na własną odpowiedzialność podjąć decyzję o ewentualnej realizacji wyjazdu.
  3. Pracownicy, studenci i doktoranci PW powracający z wyjazdów zagranicznych z krajów objętych zagrożeniem epidemiologicznym (aktualne informacje są dostępne na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego), gdzie występuje wzmożona liczba zachorowań spowodowanych koronawirusem, zobowiązani są po powrocie do przebywania przez 2 tygodnie w domu i tam wykonywania swojej pracy lub nauki. O tym fakcie należy powiadomić dziekana lub kierownika jednostki organizacyjnej drogą elektroniczną (na adres e-mail dostępny na stronie jednostki) oraz przesłać kopię powiadomienia na adres powiadomienia@pw.edu.pl z informacją o miejscu, dacie powrotu i celu wyjazdu (służbowy/prywatny).
  4. Dziekani zobowiązani są do umożliwienia odrobienia zajęć dydaktycznych związanych z nieobecnością studentów w tym okresie oraz zorganizowania zastępstw lub przełożenia na inny termin zajęć w przypadku nieobecności pracowników dydaktycznych.
  5. W kwestiach związanych z delegacjami, przyjazdami i wyjazdami zagranicznymi prosimy o kontakt z Centrum Współpracy Międzynarodowej Politechniki Warszawskiej:

w innych sprawach prosimy zapytania kierować na adres: powiadomienia@pw.edu.pl.

Wskazówki dotyczące postępowania w przypadku stwierdzenia niepokojących objawów zawiera załącznik zamieszczony na naszej stronie.

W pilnych przypadkach studenci i pracownicy PW pytania związane ze swoim zdrowiem mogą kierować do konsultantów CenterMed telefonicznie: +22 592 48 77 lub +22 592 48 78 – całodobowa obsługa po polsku oraz angielsku lub na adres poczty elektronicznej: SOS@CENTERMED.PL (PL) lub HELP@CENTERMED.PL (EN).

Na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego znajdują się rekomendacje Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego po posiedzeniu Zespołu do spraw koordynacji działań w systemie szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zagrożeniem wystąpienia COVID-19.

Prosimy również o zapoznanie się z informacją Głównego Inspektora Sanitarnego dla uczelni w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem dostępną na stronie MNiSW.

Zachęcamy także do śledzenia aktualności publikowanych przez GIS.

 

W związku z licznymi pytaniami informujemy, że dane studentów i pracowników WIL utrzymywane są w centralnych systemach informatycznych, które nie były przedmiotem wycieku (studentów - USOS, pracowników - SAP).

Serwis OKNO jest niezależną od nas jednostką PW. Wszelkie komunikaty związane z zaistniałą sytuacją publikowane są przez odpowiednie służby i na ich stronach można śledzić aktualne informacje:

Biuletyn Politechniki Warszawskiej - Komunikat dotyczący incydentu do jakiego doszło 3 maja br. na platformie administracyjnej Ośrodka Kształcenia na Odległość PW (OKNO).

https://www.biuletyn.pw.edu.pl/Odpowiedzialna-uczelnia/Z-zycia-spolecznosci-PW/Komunikat-platforma-OKNO

Strona Główna Politechniki Warszawskiej - OKNO i naruszenie RODO – najczęściej zadawane pytania

https://pw.edu.pl/Aktualnosci/OKNO-i-naruszenie-RODO-najczesciej-zadawane-pytania

Stypendysta/Doktorant w projekcie badawczym NCN:

Komisja Stypendialna ws. zatrudnienia Stypendysty/Doktoranta w projekcie badawczym NCN: Scalenie zagadnień projektowania optymalnego topologii konstrukcyjnej oraz optymalnego wyboru charakterystyk materiałowych. Podstawy teoretyczne i metody numeryczne nr 2019/33/B/ST8/00325 w rozstrzygnięciu konkursu podjęla decyzję o zatrudnieniu mgra inż. Karola Bołbotowskiego w w/w projekcie badawczym. Protokół Komisji Stypendialnej

Biuro Karier - warsztaty dla studentów i absolwentów

Informujemy, że Biuro Karier otworzyło zapisy na warsztaty dedykowane studentom i absolwentom PW, umożliwiające zdobycie kompetencji istotnych na rynku pracy. Video interview – co zrobić, by zakończył się sukcesem? (warsztaty również dla absolwentów PW) https://bk.pw.edu.pl/events/details/7408 https://www.facebook.com/events/618463448722641/ Negocjacje w biznesie / dla studentów PW https://bk.pw.edu.pl/events/details/7407 https://www.facebook.com/events/503816183873707/

Konferencja Techniczna - Świat szkła

4
Dnia 9 grudnia 2019 r. członkowie Koła Naukowego Konstrukcji Metalowych wzięli udział w XXXV Konferencji Technicznej organizowanej przez miesięcznik „Świat Szkła”. Konferencja była podzielona na dwa panele - szkło budowlane oraz stolarkę budowlaną. Każdy z prezentowanych wykładów kończył się dyskusją. W trakcie konferencji członkowie KNKM: Michalina Nawrotek oraz Piotr Kalbarczyk przedstawili prezentację pod tytułem: „Sposób obciążania elewacji i dachu szklanego (obciążenia klimatyczne)”. Praca…

Nagroda naukowa PW im. M. Wolfkego za wybitne publikacje naukowe

Cover m
Podczas uroczystego posiedzenia Senatu Politechniki Warszawskiej w dniu 15 listopada 2019 roku wręczono nagrodę naukową Politechniki Warszawskiej im. Mieczysława Wolfkego za wybitne publikacje naukowe zespołowi:prof. dr hab. Tomasz Lewiński,dr inż. Tomasz Sokół,dr inż. Cezary Graczykowski (absolwent WIL PW, pracownik IPPT PAN).Nagrodę przyznano za monografię "Michell Structures", Springer 2019.https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-95180-5

Złota Kreda za Rok Akademicki 2018/19

ZK 2019 m
W czasie obchodów Święta Politechniki Warszawskiej w dniu 16.11.2019r, po raz jedenasty odbyła się Gala Złotej Kredy, podczas której wręczono nagrody najlepszym prowadzącym wykłady i ćwiczenia na poszczególnych Wydziałach. Studenci Wydziału Inżynierii Lądowej wybrali jako najlepszego wykładowcę dra Cezarego Ajdukiewicza i najlepszego prowadzącego ćwiczenia dra Jana Pełczyńskiego. Warto nadmienić, że obaj nagrodzeni zostali wyróżnieni przez studentów już po raz czwarty z tym, że dr Cezary…

Poszukiwane osoby do pracy przy projekcie HYPERLOOP

Norma 1
Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej w związku z realizacją projektu HYPERLOOP "Potencjał rozwoju i wdrażania w Polsce technologii kolei próżniowej w kontekście społecznym, technicznym, ekonomicznym i prawnym” Gospostrateg1/387144/27/NCBiR/2019 poszukuje 7 osób do prowadzenia prac badawczych. Zgłoszenia (CV) należy składać do dnia 14.02.2020 w sekretariacie Zakładu Mostów i Dróg Szynowych, pok. 451 - IV piętro Gmach IL, al. Armii Ludowej 16, 00-637 Warszawa, telefon +48…

Sukces studentów na konferencji Konstruktor 2019

1
W dniach 27-29 września 2019 r. w Boguszowie-Gorcach odbyła się VI Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów Wydziałów Budownictwa Konstruktor 2019. Organizatorami wydarzenia byli: Politechnika Wrocławska - Katedra Konstrukcji Budowlanych oraz Koło Naukowe Młodych Menadżerów Budownictwa działające przy Politechnice Wrocławskiej. Członkowie Koła Naukowego Konstrukcji Metalowych już po raz trzeci reprezentowali Politechnikę Warszawską na tej Konferencji, przygotowując wraz z pomocą…
mainpage mapa mainpage dziekanaty mainpage it

 mainpage logo UE

mainpage ipma

Certyfikaty IPMA-Student

Biuro Dziekana

al. Armii Ludowej 16
00-637 Warszawa

Tel: +48 22 825-59-37
Tel: +48 22 234-65-95
Fax: +48 22 825-88-99

biuro.dziekana@il.pw.edu.pl

NIP PW: 525-000-58-34

Dziekanaty

Stacjonarny
pokój 114
Tel: +48 22 234-65-21
stacjonarny@il.pw.edu.pl

Niestacjonarny
pokój 105
Tel: +48 22 234-65-51
niestacjonarny@il.pw.edu.pl

Usługi IT

mainpage it webmailpoczta przez WWW

mainpage it chmura chmura  

mainpage it netwiki netwiki - informacje o IT

 

mainpage zamowienia

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Początek strony