Plakat Jajeczko

 

Wydziałowa Rada Samorządu Studentów wraz z Dziekanem Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej

serdecznie zapraszają 

Wszystkich Studentów i Pracowników 

na spotkanie świateczne w dniu 17 kwietnia o godzinie 12 w holu gmachu.

 

01

W marcowym wydaniu miesięcznika Świat Szkła pojawiła się relacja z XXIII edycji konferencji technicznej: "Optymalizacja właściwości fasad przeszklonych budynków".

W wydarzeniu wzięli udział czołowi przedstawiciele firm produkcyjnych oraz projektanci konstrukcji przeszklonych. Obecni byli również członkowie Koła Naukowego Konstrukcji Metalowych. Reprezentant KNKM, Daniel Dojlida przy wsparciu merytorycznym ze strony opiekuna, dr inż. Macieja Cwyla, wygłosił referat pt. „Ściany osłonowe metalowo-szklane – błędy projektowe i wykonawcze”. Wystąpienie wzbudziło wiele pozytywnych reakcji.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 

 

 

 

1

2

4

 

 

 

 

 

 

181203 InDEV

 

 

 

 

 

 

Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu (pieszych, rowerzystów, motocyklistów i motorowerzystów) to główny cel międzynarodowego projektu InDeV ("In-Depth understanding of accident causation for Vulnerable Road Users") zrealizowanego ze środków Unii Europejskiej. W przedsięwzięcie zaangażowanych było dziewięć uczelni i instytutów badawczych, w tym Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej i Wydział Elektryczny.

Więcej informacji pod adresem:
https://www.pw.edu.pl/Badania-i-nauka/Badania-Innowacje-Technologie-BIT-PW/Naukowcy-walcza-z-wypadkami-i-zagrozeniami-na-drodze

 

mainpage mapa mainpage dziekanaty mainpage it

 mainpage logo UE

mainpage ipma

Certyfikaty IPMA-Student

Biuro Dziekana

al. Armii Ludowej 16
00-637 Warszawa

Tel: +48 22 825-59-37
Tel: +48 22 234-65-95
Fax: +48 22 825-88-99

biuro.dziekana@il.pw.edu.pl

NIP PW: 525-000-58-34

Dziekanaty

Stacjonarny
pokój 114
Tel: +48 22 234-65-21
stacjonarny@il.pw.edu.pl

Niestacjonarny
pokój 105
Tel: +48 22 234-65-51
niestacjonarny@il.pw.edu.pl

Usługi IT

mainpage it webmailpoczta przez WWW

mainpage it chmura chmura  

mainpage it netwiki netwiki - informacje o IT

 

mainpage zamowienia

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Początek strony