Plakat Jajeczko

 

Wydziałowa Rada Samorządu Studentów wraz z Dziekanem Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej

serdecznie zapraszają 

Wszystkich Studentów i Pracowników 

na spotkanie świateczne w dniu 17 kwietnia o godzinie 12 w holu gmachu.

 

01

W marcowym wydaniu miesięcznika Świat Szkła pojawiła się relacja z XXIII edycji konferencji technicznej: "Optymalizacja właściwości fasad przeszklonych budynków".

W wydarzeniu wzięli udział czołowi przedstawiciele firm produkcyjnych oraz projektanci konstrukcji przeszklonych. Obecni byli również członkowie Koła Naukowego Konstrukcji Metalowych. Reprezentant KNKM, Daniel Dojlida przy wsparciu merytorycznym ze strony opiekuna, dr inż. Macieja Cwyla, wygłosił referat pt. „Ściany osłonowe metalowo-szklane – błędy projektowe i wykonawcze”. Wystąpienie wzbudziło wiele pozytywnych reakcji.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 

 

 

 

1

2

4

 

 

 

 

 

 

20180711 odcinek prototypowyWydział Inżynierii Lądowej był partnerem projektu Innotech-NCBR (2015-2018) pt.: „Destrukt: Innowacyjna technologia mieszanek mineralno-asfaltowych z zastosowaniem materiału z recyklingu nawierzchni asfaltowej”  realizowanego w konsorcjum w składzie: Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Politechnika Warszawska, BUDIMEX S.A. Osobą odpowiedzialną za projekt ze strony Politechniki Warszawskiej był dr hab. inż. Jan Król.

Projekt badawczy zakończył się wykonaniem dwóch odcinków prototypowych nawierzchni drogowej z mieszanek mineralno–asfaltowych przeznaczonych do warstw podbudowy, wiążących i ścieralnych zawierających w swoim składzie wysokie zawartości materiału z recyklingu – granulatu asfaltowego (GRA) w ilości od 15% do 50%.

Pierwszy odcinek prototypowy wykonano na drodze o kategorii ruchu KR 3-4 zlokalizowany w ciągu ulicy Kieleckiej administrowanej przez gminę Jędrzejów. Ulica Kielecka jest droga gminną, w przeszłości była fragmentem drogi krajowej nr 7, obecnie pełni funkcję zbiorczo-dojazdową do drogi ekspresowej S7.

Drugi odcinek prototypowy wykonano na drodze o kategorii ruchu KR 5-7 na drodze krajowej administrowanej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, GDDKiA Oddział w Kielcach. Odcinek drogowy o długości 1 km zlokalizowany jest w ciągu drogi krajowej nr 78 pomiędzy miejscowościami Nagłowice Kolonia – Nagłowice km 182+450 – km 183+450. Droga Krajowa DK 78 stanowi ważny szlak komunikacyjny łączący drogę ekspresową S7 z autostradą A1, jest jednojezdniowym ciągiem komunikacyjnym o szerokości jezdni 2 x 3,5 metra, po której odbywa się bardzo intensywny ruch pojazdów o masie powyżej 3,5_t.

fot. Andrzej Szyller, BUDIMEX S.A.

mainpage mapa mainpage dziekanaty mainpage it

 mainpage logo UE

mainpage ipma

Certyfikaty IPMA-Student

Biuro Dziekana

al. Armii Ludowej 16
00-637 Warszawa

Tel: +48 22 825-59-37
Tel: +48 22 234-65-95
Fax: +48 22 825-88-99

biuro.dziekana@il.pw.edu.pl

NIP PW: 525-000-58-34

Dziekanaty

Stacjonarny
pokój 114
Tel: +48 22 234-65-21
stacjonarny@il.pw.edu.pl

Niestacjonarny
pokój 105
Tel: +48 22 234-65-51
niestacjonarny@il.pw.edu.pl

Usługi IT

mainpage it webmailpoczta przez WWW

mainpage it chmura chmura  

mainpage it netwiki netwiki - informacje o IT

 

mainpage zamowienia

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Początek strony