Baner dla naszych Partnerów 2.1

 

Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej z Zespołem Konstrukcji Metalowych zaprasza wszystkich do udziału w Konferencji Specjalistów Logistyki, która odbędzie się 14-15 marca 2019 w Warszawie.

 

Organizatorem wydarzenia jest JARTOM Real Estate, firma doradztwa na rynku nieruchomości logistycznych.

Złotym Sponsorem Konferencji jest WiSeNe,  specjalista od monitorowania dachów wielkopowierzchniowych.

Tematem przewodnim Wydarzenia jest odpowiedź na pytanie jak odróżnić „ziarno od plew” przy zakupach usług i produktów związanych z użytkowaniem hal magazynowych i produkcyjnych. Prelegenci na podstawie realnych studiów przypadków omówią rozwiązania, które sprawdzają się w praktyce, a także podpowiedzą jak omijać pułapki marketingowe. Zwrócą uwagę, kiedy niska cena generuje wysokie koszty użytkowania lub zmniejszenie bezpieczeństwa.

Rok 2019 to bez wątpienia rok logistyki. Robotyzacja, automatyzacja, sztuczna inteligencja, autonomiczne pojazdy i wózki widłowe, innowacje i ciągłe zmiany. Na Konferencji dowiemy się jak dostosować się, zmniejszać koszty i wybierać właściwe rozwiązania. Bezpieczeństwo przy zakupach i wynajmie budynków magazynowych, wyposażenia, polis ubezpieczeniowych oraz finansowaniu to tematy które czynią z wydarzenia kluczowy moment polskiej społeczności magazynowania i logistyki. O metodach zapobiegania zwiększeniu kosztów energii, przy gwałtownym wzroście cen, poprzez oszczędności, magazynowanie i autoprodukcję energii rozmawiać będziemy w gronie specjalistów i użytkowników centrów logistycznych. Sponsorem Konferencji jest firma Ecoenergia, a partnerem merytorycznym związanym z gospodarowaniem energią jest Narodowa Agencja Poszanowania Energii.

Konferencja Specjalistów Logistyki adresowana jest do pracowników działów logistyki, dyrektorów, kierowników, właścicieli firm a także wszystkich osób związanych w firmie z magazynowaniem i produkcją oraz praktyków, w szczególności logistyków, służb utrzymania ruchu w zakładzie, ekonomistów, osób odpowiedzialnych za zakupy, inwestycje, jakość i bezpieczeństwo w hali, jak i innych osób, którym bliska jest tematyka Konferencji. Na Konferencji spotkamy także przedstawicieli władz samorządowych, inwestorów i operatorów logistycznych. Wśród towarzyszących Konferencji punktów wystawowych, jednym z wystawców będzie wyłączny importer wózków widłowych UniCarriers.

na

Utworzony w 1997 roku ATHENS to program mający na celu wymianę studentów pomiędzy czołowymi europejskimi uczelniami technicznymi oraz udział we wspólnych europejskich programach rozwojowych i szkoleniowych. Obecnie w programie uczestniczy 15 uczelni i instytucji technicznych z Austrii, Belgii, Czech, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Norwegii, Polski, Portugalii, Rumunii, Turcji, Węgier i Włoch.

Sesje ATHENS odbywają się dwa razy do roku - w marcu i w listopadzie. Każda z nich obejmuje dwie obowiązkowe części: pięciodniowy intensywny kurs (30 godzin) oraz program kulturalny European Dimension Activities (10-15 godzin). Na zakończenie każdej sesji instytucja goszcząca oficjalnie uznaje/ocenia wykonane prace uwzględniając wyniki zorganizowanego przez siebie egzaminu, ocenionego zgodnie z właściwym dla tej uczelni systemem oceniania. Za każdą sesję można uzyskać 2-3 punkty ECTS. Najbliższa sesja odbędzie się w dniach 16-24 marca 2019 r. Uczestnictwo w sesji ATHENS jest bezpłatne. Koszty podróży oraz utrzymania studenci pokrywają we własnym zakresie.

Jak wziąć udział w Programie ATHENS?

  • Rejestracja studentów na stronie http://athensnetwork.eu/ rozpocznie się w dniu 09.01.2019 r. i potrwa do 28.01.2019 r.
  • Należy zapoznać się z wymaganiami każdego z kursów (odpowiedni zakres wiedzy    z danej dziedziny) i wybrać do sześciu tematów. Szczegółowe informacje o kursach można uzyskać na stronie internetowej Programu ATHENS.
  • Należy wypełnić formularz rejestracyjny Registration Form (on-line) i zaznaczyć wybrane kursy w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanego.
  • Wypełniony, wydrukowany i podpisany formularz rejestracyjny z akceptacją Dziekana lub Prodziekana Wydziału oraz Student Commitment (dostępny do wydrukowania wraz z formularzem rejestracyjnym) należy dostarczyć do Centrum Współpracy Międzynarodowej Politechniki Warszawskiej, pokój 234, Gmach Główny PW, w nieprzekraczalnym terminie 30.01.2019 r. (środa) do godz. 14.00.
  • Należy zapoznać się z terminarzem oraz programem kulturalnym oferowanym przez każdą z instytucji.

Szczegółowe informacje na zasad uczestnictwa w Programie ATHENS oraz oferowanych kursów dostępne są na stronie internetowej http://athensnetwork.eu/

Dodatkowych informacji udziela: Dominika Frąk – Dudzińska, Koordynator Programu ATHENS, Centrum Współpracy Międzynarodowej, e-mail: Dominika.Frak@pw.edu.pl

 

logo

30 listopada 2018r. członkowie Koła Naukowego Konstrukcji Metalowych wzięli udział w V edycji konferencji Konstrukcje Budowlane 2018. Mieli oni okazję wysłuchać prelekcji na temat m.in. nowoczesnych budowli kubaturowych, regulacji prawnych w budownictwie mieszkaniowym oraz analizy MES i obliczeń wytrzymałościowych konstrukcji żelbetowych. Wykłady wygłosili ponadto niekwestionowani eksperci branży i autorzy wielu książek naukowych prof. dr. hab. inż. Włodzimierz Starosolski oraz prof. dr hab. inż. Michał Knauff.

Na konferencji, która tym razem odbyła się w nowej siedzibie Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku 4 prelekcje dotyczyły tej prestiżowej konstrukcji. Konstruktorzy z firmy PG-Projekt opowiedzieli o złożoności konstrukcji budynku muzeum, a przedstawiciele firmy Soletanche zapoznali przybyłych gości z aspektami największego betonowania podwodnego na świecie. Na koniec konferencji uczestnicy wzięli udział w wycieczce po muzeum opatrzonej komentarzem twórców odpowiedzialnych za ostateczny kształt budynku.

 

 

{gallery}/media/jw_sigpro/users/0000000088/Konferencja{/gallery}

wigilia12 grudnia 2018r. członkowie Koła Naukowego Konstrukcji Metalowych obchodzili po raz pierwszy kołową Wigilię. Nie zabrakło tradycyjnych 12 potraw jak i niesamowitej atmosfery, która jest tego dnia najważniejsza. W imieniu KNKM wszystkim pracownikom WIL oraz studentom życzymy Wesołych Świąt 😊

{gallery}/media/jw_sigpro/users/0000000088/KNKM{/gallery}

20180711 odcinek prototypowyWydział Inżynierii Lądowej był partnerem projektu Innotech-NCBR (2015-2018) pt.: „Destrukt: Innowacyjna technologia mieszanek mineralno-asfaltowych z zastosowaniem materiału z recyklingu nawierzchni asfaltowej”  realizowanego w konsorcjum w składzie: Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Politechnika Warszawska, BUDIMEX S.A. Osobą odpowiedzialną za projekt ze strony Politechniki Warszawskiej był dr hab. inż. Jan Król.

Projekt badawczy zakończył się wykonaniem dwóch odcinków prototypowych nawierzchni drogowej z mieszanek mineralno–asfaltowych przeznaczonych do warstw podbudowy, wiążących i ścieralnych zawierających w swoim składzie wysokie zawartości materiału z recyklingu – granulatu asfaltowego (GRA) w ilości od 15% do 50%.

Pierwszy odcinek prototypowy wykonano na drodze o kategorii ruchu KR 3-4 zlokalizowany w ciągu ulicy Kieleckiej administrowanej przez gminę Jędrzejów. Ulica Kielecka jest droga gminną, w przeszłości była fragmentem drogi krajowej nr 7, obecnie pełni funkcję zbiorczo-dojazdową do drogi ekspresowej S7.

Drugi odcinek prototypowy wykonano na drodze o kategorii ruchu KR 5-7 na drodze krajowej administrowanej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, GDDKiA Oddział w Kielcach. Odcinek drogowy o długości 1 km zlokalizowany jest w ciągu drogi krajowej nr 78 pomiędzy miejscowościami Nagłowice Kolonia – Nagłowice km 182+450 – km 183+450. Droga Krajowa DK 78 stanowi ważny szlak komunikacyjny łączący drogę ekspresową S7 z autostradą A1, jest jednojezdniowym ciągiem komunikacyjnym o szerokości jezdni 2 x 3,5 metra, po której odbywa się bardzo intensywny ruch pojazdów o masie powyżej 3,5_t.

fot. Andrzej Szyller, BUDIMEX S.A.

mainpage mapa mainpage dziekanaty mainpage it

 mainpage logo UE

mainpage ipma

Certyfikaty IPMA-Student

Biuro Dziekana

ul. Lecha Kaczyńskiego 16
00-637 Warszawa

Tel: +48 22 825-59-37
Tel: +48 22 234-65-95
Fax: +48 22 825-88-99

biuro.dziekana@il.pw.edu.pl

NIP PW: 525-000-58-34

Dziekanaty

Stacjonarny
pokój 114
Tel: +48 22 234-65-21
stacjonarny@il.pw.edu.pl

Niestacjonarny
pokój 105
Tel: +48 22 234-65-51
niestacjonarny@il.pw.edu.pl

Usługi IT

mainpage it webmailpoczta przez WWW

mainpage it chmura chmura  

mainpage it netwiki netwiki - informacje o IT

 

mainpage zamowienia

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Początek strony