10

W dniach 16-20 września 2018 r. odbyła się 64. Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB w Krynicy-Zdrój. Po raz pierwszy zorganizowano sesję plakatową dla młodych naukowców, w której udział wzięli studenci i doktoranci z całej Polski. Politechnikę Warszawską reprezentowali członkowie Koła Naukowego Konstrukcji Metalowych. Ewa Kozicka i Daniel Dojlida poruszyli problem obliczania ugięć szyby zespolonej w analizie liniowej i nieliniowej, metodami numerycznymi oraz analitycznymi, proponowanymi w projektach norm prEN. Izabela Dmowska oraz Jan Stępniewski skupili się na analizie wyboczenia kształtowników aluminiowych w programach komputerowych. Oba plakaty znalazły się w pierwszej piątce najlepszych prac i zostały nagrodzone. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 1

 2

3

4.2

5

 6

 

 

 

 

 

plakat

Zapraszamy wszystkich nowo przyjętych studentów Wydziału Inżynierii Lądowej na wyjazd integracyjny potocznie nazywany "zerówką". 

Wyjazd odbędzie się w dniach 25-30 września do miejscowości Murzasichle niedaleko Zakopanego. 

Cena dla nowo przyjętych wynosi 400 zł i zawiera ona transport, zakwaterowanie, wyżywienie i atrakcje (aquapark, park linowy, muzeum browaru w Tychach, wyjścia w góry i inne). 
Więcej informacji na temat wyjazdu znajdziecie na stronie https://zerowkawil2018.wixsite.com/2018
oraz wydarzeniu na Facebooku https://www.facebook.com/events/207149676606907

Stworzyliśmy również udogodnienie, które pomoże Ci w kontakcie z innymi studentami pierwszego roku.

Grupa PW WIL 2018: https://www.facebook.com/groups/191813235004716

grupa

20180711 odcinek prototypowyWydział Inżynierii Lądowej był partnerem projektu Innotech-NCBR (2015-2018) pt.: „Destrukt: Innowacyjna technologia mieszanek mineralno-asfaltowych z zastosowaniem materiału z recyklingu nawierzchni asfaltowej”  realizowanego w konsorcjum w składzie: Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Politechnika Warszawska, BUDIMEX S.A. Osobą odpowiedzialną za projekt ze strony Politechniki Warszawskiej był dr hab. inż. Jan Król.

Projekt badawczy zakończył się wykonaniem dwóch odcinków prototypowych nawierzchni drogowej z mieszanek mineralno–asfaltowych przeznaczonych do warstw podbudowy, wiążących i ścieralnych zawierających w swoim składzie wysokie zawartości materiału z recyklingu – granulatu asfaltowego (GRA) w ilości od 15% do 50%.

Pierwszy odcinek prototypowy wykonano na drodze o kategorii ruchu KR 3-4 zlokalizowany w ciągu ulicy Kieleckiej administrowanej przez gminę Jędrzejów. Ulica Kielecka jest droga gminną, w przeszłości była fragmentem drogi krajowej nr 7, obecnie pełni funkcję zbiorczo-dojazdową do drogi ekspresowej S7.

Drugi odcinek prototypowy wykonano na drodze o kategorii ruchu KR 5-7 na drodze krajowej administrowanej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, GDDKiA Oddział w Kielcach. Odcinek drogowy o długości 1 km zlokalizowany jest w ciągu drogi krajowej nr 78 pomiędzy miejscowościami Nagłowice Kolonia – Nagłowice km 182+450 – km 183+450. Droga Krajowa DK 78 stanowi ważny szlak komunikacyjny łączący drogę ekspresową S7 z autostradą A1, jest jednojezdniowym ciągiem komunikacyjnym o szerokości jezdni 2 x 3,5 metra, po której odbywa się bardzo intensywny ruch pojazdów o masie powyżej 3,5_t.

fot. Andrzej Szyller, BUDIMEX S.A.

mainpage mapa mainpage dziekanaty mainpage it

 mainpage logo UE

mainpage ipma

Certyfikaty IPMA-Student

Biuro Dziekana

ul. Lecha Kaczyńskiego 16
00-637 Warszawa

Tel: +48 22 825-59-37
Tel: +48 22 234-65-95
Fax: +48 22 825-88-99

biuro.dziekana@il.pw.edu.pl

NIP PW: 525-000-58-34

Dziekanaty

Stacjonarny
pokój 114
Tel: +48 22 234-65-21
stacjonarny@il.pw.edu.pl

Niestacjonarny
pokój 105
Tel: +48 22 234-65-51
niestacjonarny@il.pw.edu.pl

Usługi IT

mainpage it webmailpoczta przez WWW

mainpage it chmura chmura  

mainpage it netwiki netwiki - informacje o IT

 

mainpage zamowienia

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Początek strony