Plakat ppoz

Koło Naukowe Konstrukcji Metalowych serdecznie zaprasza na prezentację:

„Ochrona przeciwpożarowa w projektowaniu i wykonawstwie”, którą wygłosi mgr inż. Bartosz Gościński. Prelegent przedstawi inżynierię pożarową w budownictwie ze swojego doświadczenia, m.in. współpracę projektantów z rzeczoznawcami ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych na etapie projektowania obiektu oraz współpracę inżynierów na budowie z przedstawicielami straży pożarnej w trakcie odbioru obiektu.

Spotkanie odbędzie się na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej przy ul.Lecha Kaczyńskiego 16, 12 grudnia o godzinie 16:15, sala 407 (4 piętro).

Do zobaczenia!

konkurs

Stowarzyszenie Producentów Betonów ogłasza konkurs na najlepszą pracę dyplomową dla absolwentów Wydziałów Architektury i Budownictwa (nazewnictwo wg nomenklatury z 2018 roku). Nagrodę w Konkursie stanowi dyplom I, II, III stopnia (oddzielnie w kategorii prac inżynierskich i rozpraw magisterskich). Stowarzyszanie może również przyznać nagrody finansowe i/lub rzeczowe. Wyróżnione prace będą prezentowane w formie posterów na konferencji „SPB 2019”. Laureaci wraz z promotorami zostaną zaproszeni na konferencję na koszt organizatorów jako jej pełnoprawni uczestnicy.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie

http://www.konferencja.s-p-b.pl/konkurs/

Uprzejmie informujemy, że Stowarzyszenie Producentów Betonów jest w trakcie przygotowania VI. Konferencji „SPB 2019”, pt. „Beton komórkowy i prefabrykacja betonowa w nowoczesnym budownictwie”, która odbędzie się w dniach 8 – 9 października 2019 r. w hotelu Narvil w Serocku.
www.konferencja.s-p-b.pl

Konferencja „SPB 2019” jest kontynuacją dotychczasowych pięciu, które odbyły się w latach 1999 – 2017 i jest adresowana do szerokiego grona architektów, projektantów, konstruktorów, inwestorów, wykonawców oraz środowisk naukowo - badawczych.

 

spb


Uprzejmie informujemy, że Stowarzyszenie Producentów Betonów jest w trakcie przygotowania VI. Konferencji „SPB 2019”, pt. „Beton komórkowy i prefabrykacja betonowa w nowoczesnym budownictwie”, która odbędzie się w dniach 8 – 9 października 2019 r. w hotelu Narvil w Serocku.
www.konferencja.s-p-b.pl

Konferencja „SPB 2019” jest kontynuacją dotychczasowych pięciu, które odbyły się w latach 1999 – 2017 i jest adresowana do szerokiego grona architektów, projektantów, konstruktorów, inwestorów, wykonawców oraz środowisk naukowo - badawczych.

Zasadniczym przesłaniem Konferencji jest określenie miejsca i roli autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK) i prefabrykacji betonowej w nowoczesnym budownictwie. Podczas Konferencji przewidziane jest wygłoszenie 12 zamawianych referatów oraz panel dyskusyjny.

Obok referatów zamawianych chcemy również zachęcić innych autorów, zwłaszcza młodych, rozpoczynających karierę naukową oraz studentów do ich nadsyłania. Autorzy trzech najlepszych otrzymają nagrody i zostaną zaproszeni na koszt organizatorów do udziału w Konferencji. Wszystkie zakwalifikowane referaty zostaną opublikowane w czasopismach „Materiały Budowlane” oraz „Cement, Wapno, Beton” a także w monografii pokonferencyjnej.

Termin nadsyłania abstraktów upływa 15.12.2018

Stowarzyszenie Producentów Betonów na stronie konferencji www.konferencja.s-p-b.pl ogłasza konkurs na najlepszą pracę dyplomową dla absolwentów Wydziałów Architektury i Budownictwa (nazewnictwo wg nomenklatury z 2018 roku). Nagrodę w Konkursie stanowi dyplom I, II, III stopnia (oddzielnie w kategorii prac inżynierskich i rozpraw magisterskich). Stowarzyszanie może również przyznać nagrody finansowe i/lub rzeczowe. Wyróżnione prace będą prezentowane w formie posterów na konferencji „SPB 2019”. Laureaci wraz z promotorami zostaną zaproszeni na konferencję na koszt organizatorów jako jej pełnoprawni uczestnicy.

Inzynieria Ladowa w stuleciu Niepodleglej intro

 

Celem projektu „Inżynieria Lądowa w stuleciu Niepodległej" jest prezentacja działalności wybitnych polskich inżynierów związanych z Wydziałem Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej.

Mamy nadzieję, że przybliżenie sylwetek i dzieł inżynierskich największych budowniczych pobudzi do działania i pracy na rzecz Polski przyszłe pokolenia inżynierów budownictwa.

Szczegóły dotyczące projektu:

  1. Inauguracja projektu: Wydziałowa Uroczystość Inauguracji Roku Akademickiego 2018/2019 w dniu 2 października 2018 r. w Małej Auli w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej
  2. Czas trwania projektu: 2.10.2018 r. – 30.09.2019 r.
  3. Forma realizacji projektu: prezentacja sylwetek wybranych sylwetek inżynierów budownictwa na monitorze w gmachu WIL PW oraz na stronie internetowej www.Il.pw.edu.pl i fb.

2018.04.17 MIT

 

W dniu 25 kwietnia b.r. odbędzie się XII Konferencja Naukowo-Techniczna Miasto i Transport. W tym roku tematami są:


TRANSPORT ŁADUNKÓW I MODELOWANIE TRANSPORTU.


Konferencja rozpocznie się o godzinie 10:00 i będzie przebiegać w trzech sesjach tematycznych do godz. 16.00.

Wstęp na konferencję jest bezpłatny, warunkiem jest tylko zarejestrowanie się na stronie internetowej konferencji: www.miastoitransport.il.pw.edu.pl
Konferencja jest organizowana wspólnie przez Politechnikę Warszawską (Instytut Dróg i Mostów oraz Koło Naukowe Inżynierii Komunikacyjnej), Urząd m.st. Warszawy (Biuro Polityki Mobilności i Transportu) oraz Stowarzyszenie Inżynierów
i Techników Komunikacji (oddział Warszawa i Krajowa Sekcja Komunikacji Miejskiej).

mainpage mapa mainpage dziekanaty mainpage it

 mainpage logo UE

mainpage ipma

Certyfikaty IPMA-Student

Biuro Dziekana

ul. Lecha Kaczyńskiego 16
00-637 Warszawa

Tel: +48 22 825-59-37
Tel: +48 22 234-65-95
Fax: +48 22 825-88-99

biuro.dziekana@il.pw.edu.pl

NIP PW: 525-000-58-34

Dziekanaty

Stacjonarny
pokój 114
Tel: +48 22 234-65-21
stacjonarny@il.pw.edu.pl

Niestacjonarny
pokój 105
Tel: +48 22 234-65-51
niestacjonarny@il.pw.edu.pl

Usługi IT

mainpage it webmailpoczta przez WWW

mainpage it chmura chmura  

mainpage it netwiki netwiki - informacje o IT

 

mainpage zamowienia

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Początek strony