10

W dniach 16-20 września 2018 r. odbyła się 64. Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB w Krynicy-Zdrój. Po raz pierwszy zorganizowano sesję plakatową dla młodych naukowców, w której udział wzięli studenci i doktoranci z całej Polski. Politechnikę Warszawską reprezentowali członkowie Koła Naukowego Konstrukcji Metalowych. Ewa Kozicka i Daniel Dojlida poruszyli problem obliczania ugięć szyby zespolonej w analizie liniowej i nieliniowej, metodami numerycznymi oraz analitycznymi, proponowanymi w projektach norm prEN. Izabela Dmowska oraz Jan Stępniewski skupili się na analizie wyboczenia kształtowników aluminiowych w programach komputerowych. Oba plakaty znalazły się w pierwszej piątce najlepszych prac i zostały nagrodzone. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 1

 2

3

4.2

5

 6

 

 

 

 

 

plakat

Zapraszamy wszystkich nowo przyjętych studentów Wydziału Inżynierii Lądowej na wyjazd integracyjny potocznie nazywany "zerówką". 

Wyjazd odbędzie się w dniach 25-30 września do miejscowości Murzasichle niedaleko Zakopanego. 

Cena dla nowo przyjętych wynosi 400 zł i zawiera ona transport, zakwaterowanie, wyżywienie i atrakcje (aquapark, park linowy, muzeum browaru w Tychach, wyjścia w góry i inne). 
Więcej informacji na temat wyjazdu znajdziecie na stronie https://zerowkawil2018.wixsite.com/2018
oraz wydarzeniu na Facebooku https://www.facebook.com/events/207149676606907

Stworzyliśmy również udogodnienie, które pomoże Ci w kontakcie z innymi studentami pierwszego roku.

Grupa PW WIL 2018: https://www.facebook.com/groups/191813235004716

grupa

logo GeoSym2018

W imieniu Komitetu Organizacyjnego zapraszamy do wzięcia udziału
w III Ogólnopolskim Sympozjum Geointerdysycplinarnych Metod Badawczych, które odbędzie się w dniach 11-13 kwietnia 2018 r.
w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach (https://www.eceg.uw.edu.pl) pod auspicjami Dziekanów:

  • Wydziału Geologii Uniwersytet Warszawski,
  • Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • oraz Wydziału Inżynierii Lądowej Politechnika Warszawska.

 

 

 

 

 

 

 

 Bieżąca edycja Sympozjum poświęcona będzie Nowym perspektywom w badaniach geośrodowiskowych, a w szczególności obejmie zagadnienia:
1) Badania podłoża budowlanego:
– zastosowanie metod geofizycznych;
– rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego i skalnego;
– rozwój metod badań podłoża budowlanego;
– przestrzenna zmienność parametrów.
2) Geozagrożenia:
– identyfikacja procesów i wspomaganie decyzji inwestycyjnych;
– wzmacnianie podłoża gruntowego w budownictwie ogólnym, komunikacyjnym oraz
hydrotechnicznym;
– modelowanie zjawisk geodynamicznych w systemach informacji przestrzennej GIS;
– zastosowanie metod geofizycznych w przewidywaniu geozagrożeń i ocenie ich
skutków.
3) Monitoring:
– konstrukcji obiektów inżynierskich;
– zjawisk naturalnych;
– przekształceń antropogenicznych.
4) Badania geochemiczne i petrologiczne w badaniach geośrodowiskowych.
5) Nowoczesne techniki badawcze w sedymentologii i geologii strukturalnej.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: http://geosympozjum2018.uw.edu.pl oraz na Facebooku: https://www.facebook.com/GeoSym2018/
Pytania prosimy kierować na adres mailowy: geosympozjum@uw.edu.pl

mainpage mapa mainpage dziekanaty mainpage it

 mainpage logo UE

mainpage ipma

Certyfikaty IPMA-Student

Biuro Dziekana

ul. Lecha Kaczyńskiego 16
00-637 Warszawa

Tel: +48 22 825-59-37
Tel: +48 22 234-65-95
Fax: +48 22 825-88-99

biuro.dziekana@il.pw.edu.pl

NIP PW: 525-000-58-34

Dziekanaty

Stacjonarny
pokój 114
Tel: +48 22 234-65-21
stacjonarny@il.pw.edu.pl

Niestacjonarny
pokój 105
Tel: +48 22 234-65-51
niestacjonarny@il.pw.edu.pl

Usługi IT

mainpage it webmailpoczta przez WWW

mainpage it chmura chmura  

mainpage it netwiki netwiki - informacje o IT

 

mainpage zamowienia

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Początek strony