IMG 20190507 122707

 

Szanowni Państwo,

Władze Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej zapraszają serdecznie Państwa do wzięcia udziału w konkursie na wyróżniającego się pracownika.

W konkursie może wziąć udział każdy pracownik WIL.

Prosimy o nominację jednego pracownika WIL, którego dobre wykonywanie obowiązków oraz promocja pozytywnych przykładów działania i postaw może stanowić wzór i wizytówkę naszego wydziału.

Nominacje można zgłaszać do dnia 17 maja 2019 r. na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym ząłacznik do Regulaminu Konkursu.

W drugim etapie nastąpi głosowanie, w którym każdy pracownik będzie mógł oddać tylko jeden głos. Po zakończeniu głosowania Komisja konkursowa podsumuje liczbę oddanych głosów i ustali zwycięzców konkursu.

Głosowanie odbywać się będzie od dnia 22 maja 2019 r. do dnia 29 maja 2019 r. do godz. 23:59.

 

plakat

Zapraszamy do skorzystania z przygotowanych ostatnich miejsc odbywania płatnego stażu.

 

01

Finał Centralny XXXII Olimpiady Wiedzy
i Umiejętności Budowlanych

Wodzisław Śląski, 11-13 kwietnia 2019r.

W zawodach finałowych wzięło udział 80 uczestników, reprezentujących niemal 40 ponadgimnazjalnych szkół budowlanych z terenu całej Polski. Uczestnicy zostali wyłonieni, w trwających od listopada ub. roku zawodach szkolnych i okręgowych z grona niemal 2 800 uczniów.

 Uczestnicy rozwiązywali 20 zadań obejmujących swą tematyką całokształt rzemiosła budowlanego. Prace oceniał 10-osobowy zespół złożony z przedstawicieli 6 wyższych uczelni technicznych.

W XXXII edycji OWiUB tytuł laureata, uprawniający do podjęcia studiów na kierunkach budowlanych i pokrewnych, zdobyło 36 osób.

Zawody Finałów Centralnych XXXII OWiUB zostały przeprowadzone w Zespole Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim.

Instytucjonalnym organizatorem Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych jest Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej.

02

03

05

 

Portal Biura Karier PW wzbogacony o platformę kariery „Career Center”!

BK 300
Drodzy Studenci i Absolwenci! Odpowiadając na Wasze potrzeby Biuro Karier PW rozbudowało swój portal o platformę kariery „Career Center”. Została ona dopasowana do Waszych indywidualnych preferencji i oczekiwań, co ułatwi Wam znalezienie najlepszych ofert i pracodawców z całej Europy, a także umożliwi szybką rejestrację na wydarzenia Biura Karier PW oraz na konsultacje z doradcami kariery. Jak zacząć? Aby móc korzystać z wymienionych funkcjonalności należy dokonać ponownej rejestracji na…

UWAGA STUDENCI.........Start REKRUTACJI: PŁATNE STAŻE

plakat staz ogolny1
Został uruchomiony kolejny etap Rekrutacji Uczestników płatnych Staży w ramach projektu: Wysokiej Jakości Staż WIL PW „Wiedza – Innowacja – Realizacja Studencki Start Zapraszamy kandydatów do składania zgłoszeń od 5 do 28 lutego 2019 r. Wiecej informacji

Propozycja dla firm: Płatne Staże dla studentów WIL PW

plakat staz ogolny1
Zapraszamy firmy do zgłaszania udziału w projekcie płatnych stazy dla studentów WIL PW poprzez wypełnienie Załącznika nr 10 – Formularza zgłoszenia Stażu i przesłanie na adres staz.wil@il.pw.edu.pl do 31 stycznia 2019 r. Celem projektu jest podniesienie kompetencji praktycznych studentów studiów stacjonarnych anglo i polskojęzycznych 4 ostatnich semestrów studiów I i II stopnia na Wydziale Inżynierii Lądowej, na kierunku budownictwo poprzez zorganizowanie i przeprowadzenie w okresie 24 m-cy, do…
mainpage mapa mainpage dziekanaty mainpage it

 mainpage logo UE

mainpage ipma

Certyfikaty IPMA-Student

Biuro Dziekana

al. Armii Ludowej 16
00-637 Warszawa

Tel: +48 22 825-59-37
Tel: +48 22 234-65-95
Fax: +48 22 825-88-99

biuro.dziekana@il.pw.edu.pl

NIP PW: 525-000-58-34

Dziekanaty

Stacjonarny
pokój 114
Tel: +48 22 234-65-21
stacjonarny@il.pw.edu.pl

Niestacjonarny
pokój 105
Tel: +48 22 234-65-51
niestacjonarny@il.pw.edu.pl

Usługi IT

mainpage it webmailpoczta przez WWW

mainpage it chmura chmura  

mainpage it netwiki netwiki - informacje o IT

 

mainpage zamowienia

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Początek strony