01

Międzynarodowa letnia szkoła Uniwersytetu w Ferrarze

"After the Damages - Prevention and safety solutions through design and practice on existing built environment. The Italian experience".

 

 Można aplikować o jedno z 20 bezpłatnych miejsc na szkolenie w terminie 1-15.07.2020 r..

Informacje ogólne

Główne informacje

Formularz

 

 

 

WAŻNY KOMUNIKAT

Informacje ws. działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się koronawirusa (COVID-19)

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora Politechniki Warszawskiej nr 16/2020 z dnia 11.03.2020  r. w dniach 12 marca-14 kwietnia 29 maja br. zawieszone zostają  zajęcia dydaktyczne na wszystkich kierunkach studiów I i II stopnia (licencjackich, inżynierskich, magisterskich), jednolitych studiów magisterskich we wszystkich trybach (stacjonarne, niestacjonarne), w szkołach doktorskich, na studiach podyplomowych (z wyłączeniem zajęć prowadzonych zdalnie), w tym w Szkole Biznesu PW oraz na Uniwersytecie Trzeciego Wieku PW. Odwołane zostają kursy i szkolenia, a także wszystkie wydarzenia i  konferencje organizowane w Politechnice Warszawskiej. 

W tym czasie działalność naukowo-badawcza może być prowadzona, z zachowaniem odpowiednich zasad prewencji w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego zgodnie z rekomendacjami Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

W okresie zawieszenia zajęć pracować będą działy administracyjne uczelni. W celu ograniczenia ryzyka epidemiologicznego prosimy o załatwianie spraw za pośrednictwem komunikacji telefonicznej i mailowej. Dane kontaktowe do pracowników PW dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Politechniki Warszawskiej.

Aktualne zalecenia znajdują się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Information for English-speaking students and employees

Bez zmian pozostają wcześniejsze rekomendacje:

  1. Z dniem dzisiejszym aż do odwołania wstrzymuje się zagraniczne wyjazdy i przyjazdy studentów, doktorantów i pracowników Politechniki Warszawskiej (Zarządzenie Rektora PW nr 11/2020 z dnia 27 lutego 2020 r.).
  2. Osoby, które do chwili wydania w/w zarządzenia zaciągnęły zobowiązania finansowe związane z wyjazdem zagranicznym, mogą po uzyskaniu zgody dziekana lub kierownika jednostki, na własną odpowiedzialność podjąć decyzję o ewentualnej realizacji wyjazdu.
  3. Pracownicy, studenci i doktoranci PW powracający z wyjazdów zagranicznych z krajów objętych zagrożeniem epidemiologicznym (aktualne informacje są dostępne na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego), gdzie występuje wzmożona liczba zachorowań spowodowanych koronawirusem, zobowiązani są po powrocie do przebywania przez 2 tygodnie w domu i tam wykonywania swojej pracy lub nauki. O tym fakcie należy powiadomić dziekana lub kierownika jednostki organizacyjnej drogą elektroniczną (na adres e-mail dostępny na stronie jednostki) oraz przesłać kopię powiadomienia na adres powiadomienia@pw.edu.pl z informacją o miejscu, dacie powrotu i celu wyjazdu (służbowy/prywatny).
  4. Dziekani zobowiązani są do umożliwienia odrobienia zajęć dydaktycznych związanych z nieobecnością studentów w tym okresie oraz zorganizowania zastępstw lub przełożenia na inny termin zajęć w przypadku nieobecności pracowników dydaktycznych.
  5. W kwestiach związanych z delegacjami, przyjazdami i wyjazdami zagranicznymi prosimy o kontakt z Centrum Współpracy Międzynarodowej Politechniki Warszawskiej:

w innych sprawach prosimy zapytania kierować na adres: powiadomienia@pw.edu.pl.

Wskazówki dotyczące postępowania w przypadku stwierdzenia niepokojących objawów zawiera załącznik zamieszczony na naszej stronie.

W pilnych przypadkach studenci i pracownicy PW pytania związane ze swoim zdrowiem mogą kierować do konsultantów CenterMed telefonicznie: +22 592 48 77 lub +22 592 48 78 – całodobowa obsługa po polsku oraz angielsku lub na adres poczty elektronicznej: SOS@CENTERMED.PL (PL) lub HELP@CENTERMED.PL (EN).

Na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego znajdują się rekomendacje Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego po posiedzeniu Zespołu do spraw koordynacji działań w systemie szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zagrożeniem wystąpienia COVID-19.

Prosimy również o zapoznanie się z informacją Głównego Inspektora Sanitarnego dla uczelni w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem dostępną na stronie MNiSW.

Zachęcamy także do śledzenia aktualności publikowanych przez GIS.

webinar Zrównoważona gospodarka

2020.06.30 zaprosz.Retencja Wody LN
Zapraszamy serdecznie na kolejne webinarium, wtorek, 30 czerwca, godz. 16:00Temat: zrównoważona gospodarka wodami opadowymiLink do zapisów: https://app.evenea.pl/event/852046-8/

webinar Zarządzanie ryzykiem środowiskowym

webinarLN
Zapraszamy na kolejne webinarium 16 czerwca 2020, godz. 16:00.Zarządzanie ryzykiem środowiskowym Link do zapisów: https://app.evenea.pl/event/852046-6/

webinar WELL

WELL
Szanowni Państwo,Zapraszamy na kolejne webinarium, tym razem o WELL.Szczegółowe informacje tutaj:LINK DO ZAPISÓW NA EVENEA, gdzie znajduje się więcej informacji o zasadach uczestnictwa w webinarze: https://app.evenea.pl/event/852046-5/Zachęcam do udziału.

webinar BREEAM

zapr. BREEAM PM ACADEMY 3 czerwca 2020
Szanowni Państwo, zapraszamy na kolejne webinarium PM Group Academy,tym razem BREEAM, w środę, 3 czerwca 2020, o godz. 16:00.Szczegółowe informacje u organizatorów. https://app.evenea.pl/event/852046-4/

BUDUJ ZE STALI

BUDUJ ZE STALI webinarium 27.05
27 maja 2020 r. o godz. 12:00 odbędzie się webinarium programu BUDUJ ZE STALI pt. “Cynkowanie czy malowanie? Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji stalowych”. Program webinarium: 12:00 – 12:10 – Otwarcie i moderacja wydarzenia – dr inż. Wioleta Barcewicz, Politechnika Warszawska 12:10 – 12:30 – Cynkowanie ogniowe – optymalne zabezpieczenie stali przed korozją, Leszek Frankowski, ZinkPower Szczecin sp. z o.o., 12:30 – 12:50 – Powłoki malarskie – alternatywa czy uzupełnienie?, Krzysztof…

Stypendysta/Doktorant w projekcie badawczym NCN:

Komisja Stypendialna ws. zatrudnienia Stypendysty/Doktoranta w projekcie badawczym NCN: Scalenie zagadnień projektowania optymalnego topologii konstrukcyjnej oraz optymalnego wyboru charakterystyk materiałowych. Podstawy teoretyczne i metody numeryczne nr 2019/33/B/ST8/00325 w rozstrzygnięciu konkursu podjęla decyzję o zatrudnieniu mgra inż. Karola Bołbotowskiego w w/w projekcie badawczym. Protokół Komisji Stypendialnej
mainpage mapa mainpage dziekanaty mainpage it

 mainpage logo UE

mainpage ipma

Certyfikaty IPMA-Student

Biuro Dziekana

al. Armii Ludowej 16
00-637 Warszawa

Tel: +48 22 825-59-37
Tel: +48 22 234-65-95
Fax: +48 22 825-88-99

biuro.dziekana@il.pw.edu.pl

NIP PW: 525-000-58-34

Dziekanaty

Stacjonarny
pokój 114
Tel: +48 22 234-65-21
stacjonarny@il.pw.edu.pl

Niestacjonarny
pokój 105
Tel: +48 22 234-65-51
niestacjonarny@il.pw.edu.pl

Usługi IT

mainpage it webmailpoczta przez WWW

mainpage it chmura chmura  

mainpage it netwiki netwiki - informacje o IT

 

mainpage zamowienia

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Początek strony