DSC02582

Podczas otwarcia Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury BUDMA 2019 w Poznaniu 12 lutego br. wręczono nagrody w tegorocznej edycji Konkursu o Nagrodę Ministra Inwestycji i Rozwoju za prace dyplomowe, rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz publikacje w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa. Wśród laureatów konkursu znalazła się doktorantka Wydziału Inżynierii Lądowej – mgr inż. Katarzyna Konieczna, która otrzymała nagrodę za pracę magisterską pt. Kształtowanie właściwości betonów wysokowartościowych z małą zawartością klinkieru portlandzkiego napisaną pod kierunkiem dr inż. Wioletty Jackiewicz – Rek.

Nagrodę za publikację otrzymał profesor Wojciech Radomski za pracę

Andrzej Kasprzak, Wojciech Radomski, Poszerzanie mostów, Wydawnictwo Naukowe PWN S.A., Warszawa, 2017

W ubiegłym roku nagrodę Ministra Infrastruktury za najlepszą pracę dyplomową inżynierską otrzymała inż. Katarzyna Paulina Matras za pracę Projekt konstrukcji przekrycia trybun stadionu żużlowego wykonaną pod kierunkiem dr. inż. Stanisława Wierzbickiego.

28928045 893226187504282 1878049236 o

Serdecznie gratulujemy!

 

24stycznia 249

Prodziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki  Warszawskiej dr inż. Wioletta Jackiewicz-Rek została uhonorowana przez miesięcznik „Builder” wyróżnieniem w XVI edycji Builder Awards.

Gala wręczenia nagród odbyła się 24 stycznia br. w Warszawie.

Rada Naukowa miesięcznika „Builder” oraz Kapituła konkursu doceniła dr inż. Wiolettę Jackiewicz-Rek za wyróżniającą się działalność naukową, dydaktyczną i ekspercką na rzecz edukacji młodych inżynierów budownictwa oraz rozwoju nowoczesnego budownictwa w Polsce.

Prodziekan Wydziału Inżynierii Lądowej PW otrzymała nagrodę „Laury Buildera 2018”, która przyznawana jest firmom, organizacjom, ośrodkom naukowym oraz osobom szczególnie zaangażowanym na rzecz budownictwa. „Builder” wyróżnił także przedstawicieli branży budowlanej w kategoriach: Budowlana Firma Roku, Osobowość Branży, Polski Herkules.

 

 

24stycznia 243

24stycznia 251

Fot. Miesięcznik Builder

 

Więcej informacji na stronie http://buildercorp.pl/2019/01/25/builder-awards-2018/

8

Nagroda dla Zespołu z Wydziału Inżynierii Lądowej PW w konkursie "inNOWacje – #kolej2023"

Konkurs inNOWacje – #kolej2023 odbył się w formule ARP Innovation Pitch, czyli cyklicznych spotkań, których celem jest stworzenie warunków do współpracy dużych spółek z sektorem MŚP.

Do konkursu zgłoszono 51 projektów. Do finałowej rywalizacji wyłoniono 9 najciekawszych projektów. Zgodnie z regulaminem, cztery spółki kolejowe z Grupy PKP wybrały czterech zwycięzców.

Finaliści mieli możliwość zaprezentować swoje rozwiązania w trakcie Kongresu Kolejowego zorganizowanego w dniu 23 stycznia 2019 r. na Stadionie Narodowym w Warszawie najpierw przed Kapitułą Konkursu, a następnie przed wszystkimi uczestnikami konferencji.

1.jpg

Fot. A. Długołęcki

2.jpg

Fot. A. Długołęcki

Pomysł zgłoszony przez Zespół z Wydziału Inżynierii Lądowej PW w składzie: mgr inż. Cezary Kraśkiewicz, dr inż. Wioletta Jackiewicz-Rek, mgr inż. Karol Chilmon oraz mgr Andrzej Długołęcki został wyróżniony w kategorii "Ekologia, Elektromobilność, Elektrooszczędność" i nagrodzony przez Spółkę PKP PLK SA. Projekt, który zapewnił naszym reprezentantom wygraną wraz z możliwością wdrożenia na infrastrukturze Grupy PKP, to „Innowacyjne prefabrykaty betonowe dla polskiej kolei zmniejszające poziom zanieczyszczenia powietrza”. O przyznaniu nagrody zadecydowała Kapituła, w skład której weszli przedstawiciele spółek z Grupy PKP (PKP S.A., PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., PKP Intercity S.A., PKP Cargo S.A.) oraz Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

3.jpg

Fot. A. Długołęcki

4.jpg

Źródło: Centrum Prasowe PAP

6.jpg

Źródło: ARP

7.jpg

W Kongresie uczestniczyli również przedstawiciele Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na czele z Prezesem Rady Ministrów Mateuszem Morawieckim. Premier RP wraz z Andrzejem Bittelem - Podsekretarzem stanu odpowiedzialnym za transport kolejowy i realizację inwestycji na kolei oraz przedstawicielami Zarządu Spółek z Grupy PKP wybrali stanowisko Zespołu z Wydziału Inżynierii Lądowej PW, aby zapoznać się, ze szczegółami projektu.

8.jpg

Źródło: http://www.pkp.pl/pl/pkp-aktualnosci/2263-i-kongres-rozwoju-kolei

9.jpg

Źródło: https://www.trendsmap.com/twitter/tweet/1088017911724343296?fbclid=IwAR0Q5AEr6zOMTb_sov2Tryl-Fv9TTlTGbbLRWTh52VyxmXzQCVsAj_0ycJY

10.jpg

Źródło: KPRM

Wśród zwycięzców znalazły się również następujące firmy i instytucje:

- Victio – nagroda za System ModPCar, służący symulacyjnemu planowaniu przemieszczania wagonów ładownych i próżnych (nagroda od PKP Cargo)

- Nexocode sp. z o.o. – nagroda za mobilną aplikację z asystentem podróży dedykowanym osobom z niepełnosprawnościami (nagroda od PKP Intercity)

- Space Digital Group – nagroda za platformę wykorzystującą najnowsze technologie rozszerzonej rzeczywistości (nagroda od PKP S.A.)

 

Więcej informacji można znaleźć na stronach:

PKP: http://www.pkp.pl/pl/pkp-aktualnosci/2263-i-kongres-rozwoju-kolei

PAP: http://centrumprasowe.pap.pl/cp/pl/news/info/133966,25,konkurs-na-innowacje-na-kolei-zwycieskie-projekty-beton-pochlaniajacy-zanieczyszczenia-aplikacja-wsp

Kurier Kolejowy: https://kurierkolejowy.eu/aktualnosci/33099/poznalismy-laureatow-konkursu-innowacje----kolej2023.html

PW: https://www.pw.edu.pl/Badania-i-nauka/Aktualnosci/Nagroda-dla-Politechniki-Warszawskiej-w-konkursie-inNOWacje-kolej2023?fbclid=IwAR2VXas3PU-gEAWnFtOBmrYxTYX4zRSWSlO24zvHx9ug9HmK5-FAGjF188Q

01

 

Konkurs "Tchnij życie w beton"

W mijającym semestrze odbył się Konkurs dla studentów 3 semestru studiów stacjonarnych związany z technologią betonu. Organizatorami konkursu byli prof. dr hab. inż.  Piotr Woyciechowski i mgr inż. Maja Kępniak. Zadanie konkursowe polegało na przygotowaniu formy, a następnie wykonaniu z betonu przedmiotu codziennego użytku. Konkurs został rozstrzygnięty 15 stycznia 2019, a wszyscy uczestnicy zdobyli tytuł Mistrza Formy Betonowej. Uczestnikom gratulujemy inwencji twórczej!"

02

03

04

05

06

Konkurs na wynajem powierzchni gastronomicznej

baner2
Ogłoszenie konkursu ofert na najem lokalu Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej ogłasza konkurs ofert na najem lokalu w celu prowadzenia działalności gastronomicznej w gmachu Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej usytuowanym w Warszawie przy al. Armii Ludowej 16. Przedmiotem Konkursu jest wybór najkorzystniejszej Oferty na najem lokalu, znajdującego się na I piętrze budynku będącego siedzibą Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, w celu…

UWAGA STUDENCI.........Start REKRUTACJI: PŁATNE STAŻE

plakat staz ogolny1
Został uruchomiony kolejny etap Rekrutacji Uczestników płatnych Staży w ramach projektu: Wysokiej Jakości Staż WIL PW „Wiedza – Innowacja – Realizacja Studencki Start Zapraszamy kandydatów do składania zgłoszeń od 5 do 28 lutego 2019 r. Wiecej informacji

Propozycja dla firm: Płatne Staże dla studentów WIL PW

plakat staz ogolny1
Zapraszamy firmy do zgłaszania udziału w projekcie płatnych stazy dla studentów WIL PW poprzez wypełnienie Załącznika nr 10 – Formularza zgłoszenia Stażu i przesłanie na adres staz.wil@il.pw.edu.pl do 31 stycznia 2019 r. Celem projektu jest podniesienie kompetencji praktycznych studentów studiów stacjonarnych anglo i polskojęzycznych 4 ostatnich semestrów studiów I i II stopnia na Wydziale Inżynierii Lądowej, na kierunku budownictwo poprzez zorganizowanie i przeprowadzenie w okresie 24 m-cy, do…
mainpage mapa mainpage dziekanaty mainpage it

 mainpage logo UE

mainpage ipma

Certyfikaty IPMA-Student

Biuro Dziekana

al. Armii Ludowej 16
00-637 Warszawa

Tel: +48 22 825-59-37
Tel: +48 22 234-65-95
Fax: +48 22 825-88-99

biuro.dziekana@il.pw.edu.pl

NIP PW: 525-000-58-34

Dziekanaty

Stacjonarny
pokój 114
Tel: +48 22 234-65-21
stacjonarny@il.pw.edu.pl

Niestacjonarny
pokój 105
Tel: +48 22 234-65-51
niestacjonarny@il.pw.edu.pl

Usługi IT

mainpage it webmailpoczta przez WWW

mainpage it chmura chmura  

mainpage it netwiki netwiki - informacje o IT

 

mainpage zamowienia

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Początek strony