WAŻNY KOMUNIKAT

Informacje ws. działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się koronawirusa (COVID-19)

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora Politechniki Warszawskiej nr 16/2020 z dnia 11.03.2020  r. w dniach 12 marca-14 kwietnia br. zawieszone zostają  zajęcia dydaktyczne na wszystkich kierunkach studiów I i II stopnia (licencjackich, inżynierskich, magisterskich), jednolitych studiów magisterskich we wszystkich trybach (stacjonarne, niestacjonarne), w szkołach doktorskich, na studiach podyplomowych (z wyłączeniem zajęć prowadzonych zdalnie), w tym w Szkole Biznesu PW oraz na Uniwersytecie Trzeciego Wieku PW. Odwołane zostają kursy i szkolenia, a także wszystkie wydarzenia i  konferencje organizowane w Politechnice Warszawskiej. 

W tym czasie działalność naukowo-badawcza może być prowadzona, z zachowaniem odpowiednich zasad prewencji w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego zgodnie z rekomendacjami Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

W okresie zawieszenia zajęć pracować będą działy administracyjne uczelni. W celu ograniczenia ryzyka epidemiologicznego prosimy o załatwianie spraw za pośrednictwem komunikacji telefonicznej i mailowej. Dane kontaktowe do pracowników PW dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Politechniki Warszawskiej.

Aktualne zalecenia znajdują się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Information for English-speaking students and employees

Bez zmian pozostają wcześniejsze rekomendacje:

  1. Z dniem dzisiejszym aż do odwołania wstrzymuje się zagraniczne wyjazdy i przyjazdy studentów, doktorantów i pracowników Politechniki Warszawskiej (Zarządzenie Rektora PW nr 11/2020 z dnia 27 lutego 2020 r.).
  2. Osoby, które do chwili wydania w/w zarządzenia zaciągnęły zobowiązania finansowe związane z wyjazdem zagranicznym, mogą po uzyskaniu zgody dziekana lub kierownika jednostki, na własną odpowiedzialność podjąć decyzję o ewentualnej realizacji wyjazdu.
  3. Pracownicy, studenci i doktoranci PW powracający z wyjazdów zagranicznych z krajów objętych zagrożeniem epidemiologicznym (aktualne informacje są dostępne na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego), gdzie występuje wzmożona liczba zachorowań spowodowanych koronawirusem, zobowiązani są po powrocie do przebywania przez 2 tygodnie w domu i tam wykonywania swojej pracy lub nauki. O tym fakcie należy powiadomić dziekana lub kierownika jednostki organizacyjnej drogą elektroniczną (na adres e-mail dostępny na stronie jednostki) oraz przesłać kopię powiadomienia na adres powiadomienia@pw.edu.pl z informacją o miejscu, dacie powrotu i celu wyjazdu (służbowy/prywatny).
  4. Dziekani zobowiązani są do umożliwienia odrobienia zajęć dydaktycznych związanych z nieobecnością studentów w tym okresie oraz zorganizowania zastępstw lub przełożenia na inny termin zajęć w przypadku nieobecności pracowników dydaktycznych.
  5. W kwestiach związanych z delegacjami, przyjazdami i wyjazdami zagranicznymi prosimy o kontakt z Centrum Współpracy Międzynarodowej Politechniki Warszawskiej:

w innych sprawach prosimy zapytania kierować na adres: powiadomienia@pw.edu.pl.

Wskazówki dotyczące postępowania w przypadku stwierdzenia niepokojących objawów zawiera załącznik zamieszczony na naszej stronie.

W pilnych przypadkach studenci i pracownicy PW pytania związane ze swoim zdrowiem mogą kierować do konsultantów CenterMed telefonicznie: +22 592 48 77 lub +22 592 48 78 – całodobowa obsługa po polsku oraz angielsku lub na adres poczty elektronicznej: SOS@CENTERMED.PL (PL) lub HELP@CENTERMED.PL (EN).

Na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego znajdują się rekomendacje Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego po posiedzeniu Zespołu do spraw koordynacji działań w systemie szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zagrożeniem wystąpienia COVID-19.

Prosimy również o zapoznanie się z informacją Głównego Inspektora Sanitarnego dla uczelni w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem dostępną na stronie MNiSW.

Zachęcamy także do śledzenia aktualności publikowanych przez GIS.

psmb

 

STUDIA PODYPLOMOWE
"PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI
W BUDOWNICTWIE"

 

Zapraszamy na pierwszą edycję studiów podyplomowych adresowanych do inżynierów i menedżerów budownictwa, architektów oraz innych pracowników związanych z branżą budowlaną.
Rekrutacja trwa do dnia 31 marca 2020 r., decyduje kolejność zgłoszeń - nadesłania kompletu oryginalnych dokumentów rejestracyjnych do Sekretariatu Studiów (pok. 525). Opłata za dwa semestry: 7800 zł

Studia są akredytowane przez Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Budownictwa: http://www.psmb.pl/

 

 

Celem studiów podyplomowych jest połączenie teorii i aspektów praktycznych
m.in. z zakresu: psychologii społecznej, psychologii pracy, motywacji i wywierania wpływu na innych, przywództwa, umiejętności budowania zespołów zależnie od typu zadania, etyki i profesjonalizmu w zawodzie inżyniera, technik negocjacyjnych oraz skutecznego porozumiewania się i komunikacji w branży budowlanej.

Absolwenci studiów podyplomowych uzyskają zaawansowaną wiedzę z wielu ważnych dyscyplin, do których zalicza się szeroko interpretowaną tematykę zarządzania zasobami ludzkimi w ramach różnych sytuacji decyzyjnych i warunków rynkowych, przeprowadzania negocjacji, technik rozwoju zawodowego, organizacji pracy oraz zarządzania ryzykiem i stresem w budownictwie, którą będą mogli wykorzystać w codziennej pracy zawodowej.

Strona: https://www.pw.edu.pl/Rekrutacja/Studia-podyplomowe-i-inne/Studia-podyplomowe-posiadajace-decyzje-JM-Rektora-na-uruchomienie/Wydzial-Inzynierii-Ladowej/Psychologia-zarzadzania-projektami-w-budownictwie

Kontakt

tel.: +48 22 234 65 15

email: sppsych@iol.pw.edu.pl

rekrutacja: rekrutacja.pw.edu.pl

planowane rozpoczęcie: kwiecień 2020

opłata za dwa semestry: 7800 zł

Zajęcia prowadzone będą na Wydziale Inżynierii Lądowej

dwa semestry, 12 zjazdów w piątki i soboty, 188 godzin dydaktycznych

Studia te adresowane są do inżynierów i menedżerów budownictwa, architektów oraz innych pracowników związanych z branżą budowlaną. Ponadto, Studia są akredytowane przez Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Budownictwa: http://www.psmb.pl/

Rekrutacja trwa do dnia 31 marca 2020 r., decyduje kolejność zgłoszeń - nadesłania kompletu oryginalnych dokumentów rejestracyjnych do Sekretariatu Studiów (pok. 525). Opłata za dwa semestry: 7800 zł

Realizacja zajęć odbędzie się w formie zjazdowej, a więc: piątek od 14:00 do 20:30, sobota 9:00-15:30, łącznie 188 godzin wykładowych, 12 zjazdów, co mniej więcej drugi tydzień, od kwietnia do grudnia 2020. W ramach Studiów Podyplomowych planowana jest realizacja następujących przedmiotów:

SEMESTR 1:

Psychologia ogólna – 16h (wykład)

Przywództwo w warunkach zmian – 24h (wykład, warsztaty)

Psychologiczne podstawy motywacji i motywowania do pracy – 24h (wykład)

Zarządzanie stresem – 16h (ćwiczenia)

Podstawowe umiejętności psychologiczne - 16h (wykład)

Techniki negocjacyjne - 16h (wykład, ćwiczenia)

SEMESTR 2:

Psychologia i organizacja i pracy – 20h (wykład, ćwiczenia)

Techniki rozwoju zawodowego - 24h (wykład, ćwiczenia)

Zarządzanie ryzykiem w budownictwie - 16h (wykład, ćwiczenia)

Etyka i profesjonalizm w budownictwie - 16h (wykład)

 

Dokładny harmonogram przekazany zostanie zainteresowanym w pierwszej połowie marca 2020 r.

Osoby zainteresowanie uczestnictwem w Studiach, uprzejmie proszone są o rejestrację w systemie rekrutacji kandydatów:

https://rekrutacja.pw.edu.pl/

oraz przesłanie wymaganych dokumentów:

  • w wersji papierowej na adres: WIL PW (SP PSYCH), Armii Ludowej 16, pok. 525, 00-637 Warszawa tel.: (22) 234 65 15
  • w wersji elektronicznej na adres email: sppsych@il.pw.edu.pl

Celem studiów podyplomowych jest połączenie teorii i aspektów praktycznych m.in. z zakresu: psychologii społecznej, psychologii pracy, motywacji i wywierania wpływu na innych, przywództwa, umiejętności budowania zespołów zależnie od typu zadania, etyki i profesjonalizmu w zawodzie inżyniera, technik negocjacyjnych oraz skutecznego porozumiewania się i komunikacji w branży budowlanej.

Absolwenci studiów podyplomowych uzyskają zaawansowaną wiedzę z wielu ważnych dyscyplin, do których zalicza się szeroko interpretowaną tematykę zarządzania zasobami ludzkimi w ramach różnych sytuacji decyzyjnych i warunków rynkowych, przeprowadzania negocjacji, technik rozwoju zawodowego, organizacji pracy oraz zarządzania ryzykiem i stresem w budownictwie, którą będą mogli wykorzystać w codziennej pracy zawodowej.

Absolwenci poznają również praktyczne narzędzia, które umożliwią nie tylko im sprecyzowanie własnych preferencji w odniesieniu do wykonywanej pracy, pełnionej roli w zespole roboczym, stylu pracy czy równowagi pomiędzy pracą i życiem prywatnym. Przede wszystkim nabyte umiejętności interpersonalne oraz usystematyzowana wiedza pozwolą im stać się bardziej skutecznymi specjalistami w swojej branży.

Stypendysta/Doktorant w projekcie badawczym NCN:

Komisja Stypendialna ws. zatrudnienia Stypendysty/Doktoranta w projekcie badawczym NCN: Scalenie zagadnień projektowania optymalnego topologii konstrukcyjnej oraz optymalnego wyboru charakterystyk materiałowych. Podstawy teoretyczne i metody numeryczne nr 2019/33/B/ST8/00325 w rozstrzygnięciu konkursu podjęla decyzję o zatrudnieniu mgra inż. Karola Bołbotowskiego w w/w projekcie badawczym. Protokół Komisji Stypendialnej

Biuro Karier - warsztaty dla studentów i absolwentów

Informujemy, że Biuro Karier otworzyło zapisy na warsztaty dedykowane studentom i absolwentom PW, umożliwiające zdobycie kompetencji istotnych na rynku pracy. Video interview – co zrobić, by zakończył się sukcesem? (warsztaty również dla absolwentów PW) https://bk.pw.edu.pl/events/details/7408 https://www.facebook.com/events/618463448722641/ Negocjacje w biznesie / dla studentów PW https://bk.pw.edu.pl/events/details/7407 https://www.facebook.com/events/503816183873707/

Konferencja Techniczna - Świat szkła

4
Dnia 9 grudnia 2019 r. członkowie Koła Naukowego Konstrukcji Metalowych wzięli udział w XXXV Konferencji Technicznej organizowanej przez miesięcznik „Świat Szkła”. Konferencja była podzielona na dwa panele - szkło budowlane oraz stolarkę budowlaną. Każdy z prezentowanych wykładów kończył się dyskusją. W trakcie konferencji członkowie KNKM: Michalina Nawrotek oraz Piotr Kalbarczyk przedstawili prezentację pod tytułem: „Sposób obciążania elewacji i dachu szklanego (obciążenia klimatyczne)”. Praca…

Nagroda naukowa PW im. M. Wolfkego za wybitne publikacje naukowe

Cover m
Podczas uroczystego posiedzenia Senatu Politechniki Warszawskiej w dniu 15 listopada 2019 roku wręczono nagrodę naukową Politechniki Warszawskiej im. Mieczysława Wolfkego za wybitne publikacje naukowe zespołowi:prof. dr hab. Tomasz Lewiński,dr inż. Tomasz Sokół,dr inż. Cezary Graczykowski (absolwent WIL PW, pracownik IPPT PAN).Nagrodę przyznano za monografię "Michell Structures", Springer 2019.https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-95180-5

Złota Kreda za Rok Akademicki 2018/19

ZK 2019 m
W czasie obchodów Święta Politechniki Warszawskiej w dniu 16.11.2019r, po raz jedenasty odbyła się Gala Złotej Kredy, podczas której wręczono nagrody najlepszym prowadzącym wykłady i ćwiczenia na poszczególnych Wydziałach. Studenci Wydziału Inżynierii Lądowej wybrali jako najlepszego wykładowcę dra Cezarego Ajdukiewicza i najlepszego prowadzącego ćwiczenia dra Jana Pełczyńskiego. Warto nadmienić, że obaj nagrodzeni zostali wyróżnieni przez studentów już po raz czwarty z tym, że dr Cezary…

Poszukiwane osoby do pracy przy projekcie HYPERLOOP

Norma 1
Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej w związku z realizacją projektu HYPERLOOP "Potencjał rozwoju i wdrażania w Polsce technologii kolei próżniowej w kontekście społecznym, technicznym, ekonomicznym i prawnym” Gospostrateg1/387144/27/NCBiR/2019 poszukuje 7 osób do prowadzenia prac badawczych. Zgłoszenia (CV) należy składać do dnia 14.02.2020 w sekretariacie Zakładu Mostów i Dróg Szynowych, pok. 451 - IV piętro Gmach IL, al. Armii Ludowej 16, 00-637 Warszawa, telefon +48…

Sukces studentów na konferencji Konstruktor 2019

1
W dniach 27-29 września 2019 r. w Boguszowie-Gorcach odbyła się VI Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów Wydziałów Budownictwa Konstruktor 2019. Organizatorami wydarzenia byli: Politechnika Wrocławska - Katedra Konstrukcji Budowlanych oraz Koło Naukowe Młodych Menadżerów Budownictwa działające przy Politechnice Wrocławskiej. Członkowie Koła Naukowego Konstrukcji Metalowych już po raz trzeci reprezentowali Politechnikę Warszawską na tej Konferencji, przygotowując wraz z pomocą…
mainpage mapa mainpage dziekanaty mainpage it

 mainpage logo UE

mainpage ipma

Certyfikaty IPMA-Student

Biuro Dziekana

al. Armii Ludowej 16
00-637 Warszawa

Tel: +48 22 825-59-37
Tel: +48 22 234-65-95
Fax: +48 22 825-88-99

biuro.dziekana@il.pw.edu.pl

NIP PW: 525-000-58-34

Dziekanaty

Stacjonarny
pokój 114
Tel: +48 22 234-65-21
stacjonarny@il.pw.edu.pl

Niestacjonarny
pokój 105
Tel: +48 22 234-65-51
niestacjonarny@il.pw.edu.pl

Usługi IT

mainpage it webmailpoczta przez WWW

mainpage it chmura chmura  

mainpage it netwiki netwiki - informacje o IT

 

mainpage zamowienia

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Początek strony