e-Wnioski w USOSweb

Uwaga! Rozpoczynamy na WIL pilotaż elektronicznych wniosków dotyczących toku studiów w USOSweb.

Uruchomione zostały wnioski o:

  • wyznaczenie recenzentów w celu dopuszczenia do egzaminu dyplomowego
  • urlop
  • wydanie legitymacji lub jej duplikatu
  • wniosek inny/ogólny do Dziekana/Prodziekana
  • a w okresie rejestracyjnym zostaną uruchomione wnioski o ponowną/warunkową rejestrację oraz wniosek o przedłużenie studiów na złożenie pracy dyplomowej.

Sukcesywnie będziemy uruchamiać kolejne rodzaje wniosków.

W celu złożenia wniosku należy po zalogowaniu w USOSweb wybrać Wnioski w zakładce Dla wszystkich

Prosimy o wyrozumiałość! Jesteśmy jedynym Wydziałem, który testuje wnioski dot. toku studiów w USOSweb. Prosimy o zgłaszanie uwag na adres usos@il.pw.edu.pl.