Author: Monika Grzegorska

Informacja dla osób przyjętych na studia I stopnia

Informujemy, że w zaistniałej sytuacji epidemicznej oryginały dokumentów będą Państwo zobowiązani okazać w terminie późniejszym tj. po decyzji Rektora o dopuszczeniu osobistych wizyt kandydatów w dziekanatach Wydziałów. Niezwłocznie po ogłoszeniu decyzji Rektora, zostaną do Państwa wysłane wiadomości e-mail z informacją o terminach w jakich powinni Państwo dostarczyć dokumenty.  Informacja pojawi się też na tej stronie. [...]
By Monika Grzegorska | Aktualności dziekanatu
DETAIL
Skip to content