Aktualnie występujące rozwiązania elewacyjne w budynku WIL nie spełniają obecnie obowiązujących wymagań dotyczących parametrów fizycznych ścian osłonowych. Koncepcja renowacji i modernizacji elewacji opiera się na rozwiązaniach w jak najmniejszym stopniu ingerujących w istniejące rozwiązania elewacyjne, przy jednoczesnej maksymalnej poprawie parametrów technicznych.

Koncepcja modernizacji elewacji w budynku WIL w aspekcie termicznym, akustycznym i ochrony przeciwsłonecznej zakłada podniesienie komfortu pracy użytkowników oraz oszczędności energii oraz poprawę estetyki obiektu. W celu poprawy parametrów fizycznych aktualnych rozwiązań, mających na celu oszczędność energii oraz poprawę komfortu pracy użytkowników, koncepcja modernizacji elewacji składa się z kilku etapów:

  • Wykonanie dodatkowej izolacji termicznej pasów nadprożowo - podokiennych i ścian pełnych.
  • Wyeliminowanie mostków termicznych na styku „żeber prefabrykowanych” z oknami.
  • Poprawienie ochrony przeciwsłonecznej poprzez zastosowanie ruchomych żaluzji aluminiowych, umiejscowionych po zewnętrznej stronie okna.
  • Poprawienie parametrów akustycznych elewacji poprzez zastosowanie zewnętrznej powłoki szklanej, tzw. „druga skóra” stanowiącej ekran akustyczny.

Proponowane rozwiązania modernizacji elewacji, w sposób najmniej ingerujący w funkcjonowanie budynku, w znaczny sposób ograniczają zużycie energii oraz poprawiają komfort pracy. Opór cieplny dla elementów nieprzeziernych ściany w wyniku wprowadzenia dodatkowej izolacji termicznej wzrośnie o ponad R = 0,15 / 0,037 = 4,05 m2K/W. Oznacza to, że współczynnik U dla elementów nieprzeziernych ściany będzie mniejszy niż U < 0,2 W/m2K.

 

Początek strony