Menu
×

Uwaga

Ta strona używa cookie

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Pokaż Politykę Prywatności

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Zasady przyjęć na studia stacjonarne I stopnia w Politechnice Warszawskiej w roku akademickim 2016/2017

dla Wydziału Inżynierii Lądowej (kierunek: Budownictwo i Civil Engineering)

szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej PW
https://www.pw.edu.pl/Kandydaci (zakładka Studia stacjonarne I stopnia)

Informacje podstawowe o studiach

Studia I stopnia przeznaczone są dla osób, które ukończyły szkołę ponadgimnazjalną oraz zdały egzamin dojrzałości / maturalny.

Na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej prowadzone są bezpłatne studia stacjonarne (dzienne) pierwszego stopnia (inżynierskie) na kierunkach Budownictwo i Civil Engineering (studia w języku angielskim z dopłatą za prowadzenie zajęć w języku obcym), które trwają 8 semestrów i kończą się uzyskaniem dyplomu inżyniera budownictwa.

Po 6 semestrze studiów następuje wybór specjalności.

Na kierunku Budownictwo dostępne są specjalności: budownictwo zrównoważone, drogi szynowe, inżynieria komunikacyjna, inżynieria produkcji budowlanej, konstrukcje budowlane i inżynierskie, mosty i budowle podziemne.

Na kierunku Civil Engineering dostępne są specjalności: Civil Engineering Structures, Construction Engineering and Management, Sustainable Building.

Dla studentów kierunku Budownictwo i Civil Engineering rozpoczynających studia pierwszego stopnia w roku akademickim 2016 / 2017 przewidywana jest możliwość dalszego studiowania na studiach drugiego stopnia (magisterskich).

Liczba miejsc w rekrutacji w roku akademickim 2016 / 2017 wynosi:
  - 
na kierunku Budownictwo: 270,
  -  na kierunku Civil Engineering: 60.

Proces rekrutacji rozpoczyna się 20.05.2016r. Wyniki pierwszej tury kwalifikacji zostaną ogłoszone w dniu 11.07.2016r.

W roku akademickim 2016 / 2017 zajęcia rozpoczną się 3.10.2016r.

Osoby zainteresowane podjęciem studiów stacjonarnych I stopnia na Wydziale Inżynierii Lądowej rejestrują się w systemie internetowym na stronie www.zapisy.pw.edu.pl w terminie trwania rekrutacji.

O przyjęcie na studia w PW, według opisanych dalej zasad, mogą się ubiegać, oprócz obywateli polskich, także między innymi:
  -  posiadacze ważnej Karty Polaka,
  -  obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu,
  -  cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały,
  -  cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej,
  -  cudzoziemcy korzystający z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Osoby zainteresowane studiami w PW, które nie posiadają uprawnień do studiowania na takich warunkach jak Polacy, powinny skontaktować się z Centrum Współpracy Międzynarodowej (Gmach Główny PW, pok. 233, tel. +48 22 234 50 91, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

Terminarz działań rekrutacyjnych na studia stacjonarne I stopnia
w Politechnice Warszawskiej
w roku akademickim 2016 / 2017
(nie dotyczy kierunku Architektura i filii PW w Płocku)

Data Szczegóły procesu rekrutacji
20 maja początek rejestracji (zapisów internetowych) na stronie www.zapisy.pw.edu.pl
21 czerwca ostateczny termin wyboru lub korekty przedmiotu zdawanego na egzaminie dla kandydatów, którzy posiadają świadectwo wydane poza polskim systemem edukacji i chcą studiować w języku polskim
21 czerwca
6 lipca
koniec zapisów, ostateczny termin wnoszenia opłaty rekrutacyjnej (termin zmieniono decyzją Rektora PW)
30 czerwca egzamin przedmiotowy (matematyka i przedmiot do wyboru) dla kandydatów, którzy posiadają świadectwo wydane poza polskim systemem edukacji i chcą studiować w języku polskim.
2 lipca koniec zapisów  pozostałych kandydatów i ostateczny termin wniesienia opłaty rekrutacyjnej dla tych osób
koniec dokonywania korekt na IKR
ostateczny termin dostarczenia do Biura ds. Przyjęć na Studia zaświadczeń/dyplomów laureatów i finalistów olimpiad/konkursów/turniejów oraz tzw. starych matur (możliwość przesłania skanu dokumentu na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)
6 lipca koniec możliwości samodzielnego wpisywania wyników maturalnych (dotyczy tzw. nowej matury)
7 lipca ostateczny termin dostarczenia do Biura ds. Przyjęć na Studia zaświadczenia o wynikach egzaminu IB lub EB (możliwość przesłania scanu dokumentu na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)
ostateczny termin dostarczenia świadectwa ukończenia szkoły średniej wydanego w krajach Unii Europejskiej lub krajach EFTA przez kandydatów, którzy w szkole uczyli się języka polskiego (możliwość przesłania skanu dokumentu)
11 lipca ogłoszenie wyników I tury kwalifikacji (na IKR kandydata)
12 lipca początek zbierania wymaganych dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych w I turze kwalifikacji.
15 lipca ostateczny termin składania dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych w I turze kwalifikacji
ostateczny termin dokonania na IKR deklaracji chęci udziału w II turze kwalifikacji (do godz. 15:00)
18 lipca ogłoszenie wyników II tury kwalifikacji. Wyniki znajdować się będą na IKR kandydata
19 lipca początek zbierania wymaganych dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych w II turze kwalifikacji (nie dotyczy kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani w I turze kwalifikacji i dostarczyli już swoje dokumenty we wcześniej obowiązującym terminie)
21 lipca ostateczny termin składania dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych w II turze kwalifikacji.
ostateczny termin dokonania na IKR deklaracji chęci udziału w III turze kwalifikacji (do godz. 15:00)
22 lipca ogłoszenie wyników III tury kwalifikacji. Wyniki znajdować się będą na IKR kandydata
25 lipca początek zbierania wymaganych dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych w III turze kwalifikacji (nie dotyczy kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani we wcześniejszych turach kwalifikacji i dostarczyli już swoje dokumenty)
26 lipca ostateczny termin składania dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych  w III turze kwalifikacji
9 grudnia  początek rejestracji kandydatów na kierunki studiów rozpoczynające się od lutego 2017r. ( semestr letni)
2 stycznia 2017r. koniec rejestracji kandydatów na kierunki studiów rozpoczynające się od lutego 2017r. (semestr letni)
Początek strony