Informacje dla studentów

Maj 25, 2018 2
Szanowni Państwo, W dniu 6 czerwca 2018 (środa) Dziekanat - pokój 106 będzie nieczynny. Prosimy o zaplanowanie wizyt w innym terminie. >>
Maj 25, 2018 5
W dniu 06.06.2018 (środa) dziekanaty będą nieczynne. Przepraszamy. >>
Maj 23, 2018 73
Wybór specjalności na studiach I stopnia. Uwaga! Rusza pierwszy, kluczowy etap w wyborze specjalności na studiach I stopnia !!! Etap 1: Sondaż - wybór specjalności w USOSweb w dniach 25 maja - 3 czerwca. W tym celu zostanie uruchomiona w USOSweb w zakładce rejestracje możliwość wpisania preferencji dotyczących wyboru specjalności. Prosimy studentów semestru 6-go o wzięcie udziału w rejestracji i wskazanie specjalności, na której chcieliby kontynuować naukę, zaczynając od najbardziej pożądanej (tę specjalność należy wybrać w pierwszej kolejności). Etap 2: Po zakończeniu sondażu, na podstawie jego wyników, zostaną podjęte decyzje, które ze specjalności zostaną w październiku uruchomione. W związku z tym bardzo ważne jest, aby wszyscy wzięli udział w sondażu !!! Nie wszystkie specjalności zostaną uruchomione. Na podstawie wyników sondażu Dziekan podejmie decyzję, które specjalności zostaną uruchomione i we wrześniu będą Państwo wybierać np. nie z 6 możliwych do wyboru specjalności, a tylko z 4 (lub 2 na studiach niestacjonarnych). Etap 3: We wrześniu zostanie uruchomiony wybór specjalności przez USOSweb - będą Państwo wybierać specjalność spośród tych uruchomionych w Etapie 2. Etap 4: Na podstawie listy rankingowej utworzonej z wyników średniej ważonej (z ocen uzyskanych z przedmiotów z semestrów 1-6), zostaną Państwo przydzieleni do specjalności. Przy podziale będzie brana pod uwagę kolejność wyboru przez Państwa specjalności w rejestracji Wybór specjalności w USOSweb. 25 maja… >>
Maj 21, 2018 13
Zapraszamy Studentów semestru 6 na spotkanie informacyjne dotyczące oferowanych specjalności. Spotkanie odbędzie się w dniu 22.05.2018r. (wtorek) o godz. 17:15 w sali 134 GG. Bezpośrednio po informacjach o specjalnościach, o godz. 18:00, będziecie Państwo mieli możliwość posłuchać informacji o następnej edycji Międzywydziałowego Interdyscyplinarnego Projektu BIM. >>
Maj 17, 2018 14
Drodzy Studenci, Zapraszamy do udziału w ANKIECIE OCENY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH, która prowadzona jest ELEKTRONICZNIE w systemie USOSweb Więcej informacji w zakładce Studenci/dziekanat/instrukcje. >>
Początek strony