Folder Zapisy na przedmioty

Na studiach stacjonarnych na WIL obowiązują Państwa zapisy na przedmioty powtarzane oraz wybieralne tj.

- wybór tematyki wykładu z przedmiotu Fizyka I,

- HES,

- specjalistyczne wybieralne,

- lektoraty,

- zajęcia wychowania fizycznego.

Aktualne szczegółowe harmonogramy zapisów są dostępne poniżej.

Zapisy są możliwe po zalogowaniu na stronie USOSweb w zakładce: Dla studenta/Rejestracja.

Problemy związane z zapisami na przedmioty powtarzane, HES, specjalistyczne należy zgłaszać w dziekanacie, a problemy związane z zapisami na lektoraty i zajęcia WF należy zgłaszać odpowiednio w Studium Języków Obcych lub Studium Wychowania Fizycznego.

Początek strony