PLAN ZAJĘĆ, SEMESTR ZIMOWY 2018

Harmonogram roku akademickiego >>

Plan zajęć będzie opublikowany 18.09.

PLAN ZAJĘĆ, SEMESTR LETNI 2018

Do grup zajęciowych z przedmiotów obowiązkowych Studenci wpisywani są przez dziekanat po zakończeniu rejestracji semestralnej. Na przedmioty wybierane i powtarzane należy się zapisać.  Przypisanie do konkretnych grup zajęciowych można sprawdzić po zalogowaniu do USOSweb. 

studia stacjonarne I stopnia

semestr 2
plan modelowy (pdf)
semestr 4
plan modelowy (pdf)
 semestr 6
plan modelowy (pdf)
    grupy pościgowe
semestr 8 KBI semestr 8 BZ semestr 8 IPB semestr 8 IK semestr 8 MiBP, DS  
sem.8 plan modelowy (pdf)  

studia stacjonarne II stopnia

semestr 2 KBI-KB
semestr 2 KBI-MiBP  semestr 2 IK-TBD semestr 2 BZ semestr 2 IPB semestr 2 KBI-TK
sem.2 plan modelowy (pdf)
Początek strony