STUDENCI     II     SEMESTRU  STUDIÓW STACJONARNYCH 

 Prosimy o wykonanie testu diagnostycznego z wybranego języka obcego (angielski, francuski, niemiecki lub rosyjski) w dniach 22 kwietnia - 15. maja 2017.  WYKONANIE TESTU JEST OBOWIĄZKOWE i stanowi warunek uczestnictwa w zajęciach przygotowujących do egzaminu B2 z wybranego języka obcego.

 Szczegółową instrukcję jak wykonać test  znajdziecie na stronie:  www.sjo.pw.edu.pl ->>  Informacje dla studentów rozpoczynających lektoraty

Nazwy kursów z testami:

test_ang_il

test diagnostyczny z języka francuskiego
test diagnostyczny z języka niemieckiego
test diagnostyczny z języka rosyjskiego

 

Początek strony