DECYZJE STYPENDIALNE

 

Są już do odbioru decyzje dot. stypendium Rektora za wyniki w nauce.

 

Zapraszam po odbiór wszystkich decyzji stypendialnych.

 

Proszę pamiętać, że osoby które nie odbiorą decyzji nie będą umieszczone na listach wypłat.

Początek strony