Od 1.08.2017 obowiązki Pełnomocnika Dziekana ds. Praktyk pełni mgr inż. Karol Chilmon. Więcej szczegółów w dokumentach do pobrania.

 

Początek strony