ZESPÓŁ KONSTRUKCJI METALOWYCH

KIEROWNIK ZESPOŁU

dr inż. Stanisław Wierzbicki

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Pokój: 219
Tel: +48 22 234-65-60

Wiadomości
Pracownicy

O ZESPOLE:

Zespół Konstrukcji Metalowych (ZKM) prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu konstrukcji metalowych, budownictwa przemysłowego i specjalnego oraz materiałów budowlanych (w części dotyczącej metali) na większości semestrów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I-go i II-go stopnia. W ramach działalności dydaktycznej Zespołu prowadzone są wszystkie przedmioty obowiązkowe dotyczące konstrukcji metalowych oraz szereg przedmiotów wybieralnych dotyczących np. zagadnień wykonawstwa konstrukcji, fasad budynków itp. Przedmioty wybieralne związane są na ogół z praktycznym poznawaniem budownictwa w wytwórniach konstrukcji i na budowach. Ważną i znaczącą częścią działalności dydaktycznej Zespołu jest prowadzenie prac dyplomowych – wiele z nich uzyskiwało znaczące nagrody i wyróżnienia. Samodzielni pracownicy Zespołu sprawują opiekę nad słuchaczami studiów III-go stopnia (doktoranckich).

Przy Zespole Konstrukcji Metalowych rozwija się Koło Naukowe Konstrukcji Metalowych, z którego działalnością można zapoznać się na stronie: http://wektor.il.pw.edu.pl/~knkm/.

Istotną częścią działalności Zespołu Konstrukcji Metalowych jest prowadzenie prac naukowo-badawczych, których celem jest szeroko rozumiany rozwój konstrukcji metalowych i zespolonych. Jedną z dziedzin tej działalności są zagadnienia połączeń konstrukcji metalowych i metalowo-szklanych oraz konstrukcji metalowych z betonem. Szereg prac badawczych dotyczy konstrukcji zespolonych: belki i węzły belka-słup współpracujące z płytami żelbetowymi wykonywanymi na blachach trapezowych oraz słupów stalowych wypełnionych betonem – część prac jest prowadzona we współpracy z Zespołem Konstrukcji Betonowych. Ważne obszary działalności badawczej Zespołu to zachowanie się konstrukcji stalowych poddanych różnym oddziaływaniom, np. obciążeniom wiatrem czy wpływom temperatur, a także monitoring konstrukcji.

Zespół realizuje szereg prac badawczych we współpracy z ośrodkami zagranicznymi. W latach 2008-2012 realizowano projekty badawcze we współpracy z CSIR w Pretorii, w ramach umów międzyrządowych Polski i Republiki Południowej Afryki. Dotyczyły one m.in. badań w tunelu aerodynamicznym oddziaływań wiatru na budynki wysokie.

Trójwymiarowy model budynku badanego w tunelu aerodynamicznym w CSIR, Pretoria

Zespół bierze również udział w międzynarodowych projektach edukacyjnych. W latach 2011-2013 realizowany jest projekt SKILLS (Steel Construction Industry Life-long Learning Support) w ramach programu Leonardo da Vinci “Uczenie się przez całe życie”. Liderem projektu jest CTICM (Centre Technique Industriel de la Construction Métallique), we współpracy z PIKS i ASCEM, stowarzyszeniami wytwórców i wykonawców konstrukcji stalowych w Polsce i Hiszpanii oraz Politechniką Warszawską, Universitat Politecnica de Catalunya i Construir Acier, organizacją promującą konstrukcje stalowe we Francji. Celem projektu SKILLS jest wsparcie instytucji szkoleniowych we Francji, Polsce i Hiszpanii w zakresie potrzeb dokształcania, powstałych w związku ze zmianami wprowadzonymi do praktyki projektowania przez Eurokody.

Innym polem działalności Zespołu Konstrukcji Metalowych jest udział w Europejskich programach współpracy w dziedzinie badań naukowo-technicznych (COST), np. TU0904 „Zintegrowana inżynieria pożarowa oraz reagowanie”.

W ostatnim czasie ważnym polem działalności Zespołu są zagadnienia  monitorowania zachowania się konstrukcji budowlanych, realizowane we współpracy z partnerami pozauczelnianymi. W ramach tej działalności powstało na Wydziale Centrum Technicznego Monitorowania Konstrukcji Budowlanych, które zajmuje się m.in. wdrożeniem prototypu systemu WiSeNeMONIT opracowanego w ramach realizacji zadania badawczego projektu MONIT„Monitorowanie Stanu Technicznego Konstrukcji i Ocena jej Żywotności”, realizowanego w latach 2008-2012 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka finansowanego przez NCBiR przy współudziale środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Schemat ideowy instalacji systemu WiSeNeMONIT

Pracownicy Zespołu zajmują się także zagadnieniami związanymi z energetyką uczestnicząc m.in. w finansowanym przez NCBiR programie badawczym noszącym tytuł „Analiza możliwości i kryteriów udziału polskiego przemysłu w rozwoju energetyki jądrowej”.

Zespół uczestniczy w pracach instytucji i jednostek naukowych i branżowych, jak np. Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, Sekcja Konstrukcji Metalowych KILIW PAN, Komitet Nauki PZITB, Komitety Techniczne PKN.

Zespół Konstrukcji Metalowych i Zespół Konstrukcji Betonowych dysponują bazą laboratoryjną umożliwiającą prowadzenie badań doświadczalnych elementów stalowych, stalowo-betonowych i betonowych (zginanych, ściskanych i rozciąganych) o znacznych rozmiarach.

Element badawczy – węzeł rygiel-słup

Dodatkowo, Zespół dysponuje pracownią w której można realizować badania połączeń i elementów w mniejszej skali.

Element badawczy – układ ramowy ze stężeniem

Pracownicy ZKM prowadzą także szerokie działania eksperckie i projektowe. Zespół wykonuje opinie i ekspertyzy dla potrzeb sądów, prokuratur oraz instytucji i firm. Pracownicy Zespołu biorą udział w przedsięwzięciach projektowych i realizacjach z różnych dziedzin budownictwa, począwszy od typowych budynków mieszkalnych, poprzez złożone obiekty użyteczności publicznej i przemysłowe, a skończywszy na specjalistycznych, skomplikowanych konstrukcjach inżynierskich.

 Kopuła stalowo-szklana – przykład działalności inżynierskiej pracowników Zespołu

Zabytkowa konstrukcja stalowa – przykład działalności eksperckiej Zespołu

Początek strony