ZAKŁAD KONSTRUKCJI BETONOWYCH

R Kowalski

KIEROWNIK ZAKŁADU

dr hab. inż. Robert Kowalski
prof. PW

e-mail: r.kowalski(at)il.pw.edu.pl
Pokój: 349
Tel: +48 22 234 64 52
Osoby spoza Wydziału proszone są o kontakt przez sekretariat Instytutu
Tel: +48 22 825 65 32

Pracownicy - kontakt i konsultacje
Plan zajęć pracowników
Publikacje pracowników

Zakład prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu konstrukcji żelbetowych i sprężonych, konstrukcji zespolonych, budownictwa przemysłowego i bezpieczeństwa pożarowego konstrukcji na wszystkich semestrach począwszy od semestru 5. Istotną część działalności dydaktycznej stanowi prowadzenie prac dyplomowych, wielokrotnie nagradzanych i wyróżnianych. 

Zakład Konstrukcji Betonowych prowadzi prace badawcze, których celem jest doskonalenie metod projektowania konstrukcji z betonu (zastosowania Eurokodu 2). Ostatnie prace dotyczą szerokości rys w elementach rozciąganych, nośności elementów zespolonych, strefy ścinania w belkach i teorii konstrukcji sprężonych oraz wytrzymałości konstrukcji żelbetowych w sytuacji pożaru. Prowadzone badania doświadczalne obejmują także węzły, połączenia oraz różne, typowe i nietypowe szczegóły konstrukcyjne. 

W Zakładzie  są prowadzone obecnie badania prętów bazaltowych do zbrojenia betonu (Basalt Fiber Reinforced Plastic - BFRP). Pręty te są nowym materiałem, a zatem koniecznym jest wskazanie odmienności i ograniczeń ich stosowania w stosunku do zbrojenia tradycyjnego. Tam, gdzie decydującą rolę w konstrukcjach inżynierii lądowej odgrywa wytrzymałość, sztywność oraz odporność na agresywne czynniki środowiskowe, materiały kompozytowe na bazie FRP stały się rewelacyjnym zamiennikiem konwencjonalnego zbrojenia stalowego.

Zakład dysponuje wyposażeniem umożliwiającym badanie próbek betonowych i elementów stalowych, nieniszczące badania wytrzymałości betonu, badania zginanych, ściskanych i rozciąganych elementów żelbetowych o znacznych rozmiarach. Szerokim polem działalności Zakładu jest wykonywanie ekspertyz z zakresu konstrukcji, głównie żelbetowych, ale także innych, nietypowych rozwiązań konstrukcyjnych. Zakład wykonuje prace wymagające projektowania konstrukcji żelbetowych i sprężonych lub opracowania nowych programów komputerowych.

 

Początek strony