W dniu 8 lutego 2017 r. ze smutkiem i głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Pana Profesora dr hab. inż. Józefa Judyckiego.

Profesor był wieloletnim nauczycielem akademickim Politechniki Gdańskiej, znanym i cenionym w Polsce oraz za granicą naukowcem i praktykiem z zakresu nawierzchni drogowych, lotniskowych i mostowych oraz materiałów drogowych. Wychowawca wielu pokoleń inżynierów. Wieloletni współpracownik Wydziału Inżynierii Lądowej, Instytutu Dróg i Mostów, Zespołu Technologii Materiałów i Nawierzchni Drogowych. Cześć Jego pamięci!

Początek strony