Uprzejmie informujemy, że informacje dotyczące dostępnych tematów prac dyplomowych można znaleźć na tablicy ogłoszeń znajdującej się przed pokojem 525 oraz w Sekretariacie Zespołu Inżynierii Produkcji i Zarządzania w Budownictwie u p. Marty Paski (p.525).

Najnowsze informacje dotyczące aktualnych konsultacji w semestrze zimowym 2015/2016 można znaleźć w zakładce Pracownicy.

Zapraszamy do zaznajomienia się z tematami prac dyplomowych, proponowanymi przez pracowników naukowych Zakładu Inżynierii Produkcji i Zarządzania w Budownictwie na RA 2011/2012 przy Sekretariacie Zespołu (gablota przy pokoju 525). 

Aktualne konsultacje można znaleźć w zakładce "Pracownicy" oraz przed Sekretariatem Zespołu.

Najnowsze informacje dotyczące godzin konsultacji w RA 2010/2011 w semestrze zimowym, zostały uzupełnione w zakładce "Pracownicy".

W trwającym Roku Akademickim Zakład Inżynierii Produkcji i Zarządzania w Budownictwie ma zamiar wziąć czynny udział w następujących konferencjach krajowych i zagranicznych:

- Krynica 2010

Konferencja przygotowana będzie przez Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Świętokrzyskiej. Przewodniczącym jest prof. dr hab. inż. Wiesław Trąmpczyński. Konferencja odbędzie się w dniach 19 – 24 września 2010 roku, najprawdopodobniej w Hotelu MOTYL.
Roboczy tytuł części problemowej jest następujący: „Diagnostyka, wytrzymałość i modernizacja obiektów budowlanych”. Nadmieniam, że jest to dopiero pierwsza wersja tytułu tej części. Wytyczne do przygotowania prac konferencyjnych dostępne będą na stronie: http://www.krynica2010.tu.kielce.pl (strona w przygotowywaniu).
Jednym z pierwszy terminów jest 26.03.2010r. - przesłanie prac konferencyjnych na Część Ogólną do Komisji Nauki właściwych Oddziałów PZITB.

Początek strony