KDMI

Konkurs dla Młodych Inżynierów jest realizowany w ramach projektu „Builder For The Young Engineers”.

Wspiera studentów wydziałów budownictwa oraz młodych inżynierów w ich twórczym, zawodowym rozwoju. Wyłania autorów najlepszych prac, cechujących się pomysłowością, otwartością, wysoką jakością projektów, dbałością o detale oraz poprawnością zastosowanych rozwiązań materiałowych i technologicznych.

Zainteresowani na rejestrację mają czas do końca grudnia 2017 roku, natomiast na złożenie prac konkursowych do marca 2018 roku. Pod koniec czerwca zostanie uruchomiony formularz rejestracyjny.
Konkurs ma charakter otwarty i ogólnopolski. Mogą brać w nim udział osoby pełnoletnie będące studentami I i II stopnia studiów o kierunku budownictwo lub pokrewnych na uczelniach państwowych i prywatnych oraz absolwenci tych wydziałów niezależnie od miejsca zatrudnienia, w wieku do 34 roku życia włącznie.

Pełen opis warunków konkursu znajduje się na stronie:

http://buildercorp.pl/2017/04/11/konkurs-dla-mlodych-inzynierow-budownictwa/

 

Początek strony