Szlachetna Paczka na PWW tym roku po raz kolejny na naszym wydziale odbyła się akcja Szlachetna Paczka, zorganizowana przez Wydziałową Radę Samorządu Studentów.

 

Wszystkim dobroczyńcom, którzy wsparli akcję serdecznie dziękujemy!

 

 

Początek strony