WORKCAMP PLAKAT 24 11 2017

Projekt Workcamp MK PZITB jest ukierunkowany na charytatywną pomoc najbardziej potrzebującym placówkom pożytku publicznego. W tym roku odbyła się czwarta edycja projektu w pięciu miastach Polski: Warszawie, Bydgoszczy, Łodzi, Olsztynie i Krakowie.

       Konferencja ma na celu podsumowania projektów: opisania problemów z jakimi spotkali się tegoroczni koordynatorzy, udzielenia porad przyszłym organizatorom a także podziękowanie wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesów remontów w pięciu miastach Polski.

       Organizatorem jest Komitet Młodej Kadry PZITB współpracujący ze studentami w kołach uczelnianych Wojskowej Akademii Technicznej, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i kole Młodych Inżynierów Budownictwa przy Politechnice Warszawskiej. Tegoroczna konferencja odbywa się na wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, która objęła honorowy patronat nad wydarzeniem.

       Dzięki konferencji chcemy pokazać, że Polska jest pełne młodych ludzi chcących bezinteresownie zmienić swój region na lepsze, a głównym celem projektu Workcamp MK PZITB jest pogłębianie wiedzy nabytej na Uczelni, weryfikowanie jej z rzeczywistością oraz motywowanie młodzieży do rozwoju osobistego na tle zawodowym.

 

WORKCAMP loga sponsorow 24 11 2017

Początek strony