ZIK Zaba

Zespół Inżynierii Komunikacyjnej na zamówienie Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych w Warszawie realizuje pracę badawczą pt.: Ocena dotychczasowych rozwiązań projektowych Obwodnicy Śródmiejskiej na odcinku od ul. Radzymińskiej do węzła Żaba wraz z propozycją rozwiązania autorskiego.

W ramach pracy powstał już projekt koncepcyjny nowego węzła Żaba oraz wizualizacje funkcjonowania węzła w godzinach szczytu, wykonane za pomocą programu VISSIM PTV. Filmy z symulacji >>

Warto podkreślić, że dynamiczne symulacje ruchu i analizy przepustowości skrzyżowań i węzłów z wykorzystaniem tego oprogramowania są elementem zajęć dla studentów WIL na specjalności IK !

Początek strony